Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Класиране на кандидатите


Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в:
- отдел „Държавен архив“ – Силистра – 2 щатни бройки, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Държавен архив“ – Разград – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“.
03.12.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана, Държавна агенция „Архиви“.
18.11.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен  конкурс за длъжността  „младши експерт“” в  отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив“ – Монтана, Държавна агенция „Архиви“.
12.11.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София, дирекция „Регионален държавен архив“ – София, Държавна агенция „Архиви“.
06.11.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен  конкурс за длъжността „младши експерт” в:
- отдел „Държавен архив“ – Пловдив – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Държавен архив“ – Пазарджик – 2 щатни бройки, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Държавен архив“ – Смолян – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Държавен архив” – Кърджали – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“. 
11.08.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
03.08.2020 г.

Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ – 3 щатни бройки в отдел „Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове“, дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“.
16.07.2020 г.
 
Обявление за класирането на кандидатите от проведен конкурс за длъжността началник на отдел „Държавен архив“ – Силистра, дирекция  „Регионален държавен  архив” – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви”
03.07.2020 г.