Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на архивните фондове (1845–1944). Ч. I. Съст. М. Пенкова. Варна, 1972. 236 с.

Пътеводител на Държавен архив – Варна (1945–1995). Ч. II. Съст. Б. Дряновски и др. Варна, 2001. 471 с.

Инвентарни описи

Инвентарен опис на архивните документи на Стокова борса – Варна (1902–1947). Съст. М. Пенкова. Варна, 1975. 28 с.

Каталози

Селско движение и БЗНС във Варненски окръг (1900–1947): Каталог на документи. Съст. Ст. Хаджиев, М. Ганчева. Варна, 1981. 137 с.

Развитие на водния транспорт в България (1878–1947): Каталог на документи. Съст. Б. Дряновски, Л. Петкова. Варна, 1983. 326 с.

Сборници

Сборник от материали из документалното богатство на Варненския край. Съст. Авт. колектив. Т. 1. Варна, 1976. 193 с.; Т. 2. Варна, 1978. 183 с.; Т. 3. Варна, 1979. 293 с.; Т. 4. Варна, 1980. 197 с.; Т. 5. Варна, 1981. 218 с.; Т. 6. Варна, 1983. 259 с.; Т. 7. Варна, 1985. 309 с.; Т. 8. Варна, 1986. 274 с.; Т. 9. Варна, 1988. 425 с.; Т. 10. Варна, 1990. 287 с.

Варна в документи преди и след  Девети септември. Съст. авт. колектив. Варна, 1974. 70 с.

Димитър Кондов – жизнен път: Статии, документи и спомени. Съст. Ст. Лилов, Борислав Дряновски. Варна, 1981. 253 с.
Народна гвардия „Васил Левски“: Спомени. Съст. Авт. колектив. Варна, 1985. 200 с.

Народна гвардия „Васил Левски“: спомени. Съст. авт. колектив. Варна, 1985. 200 с.

Добрин Тодоров Василев (1893–1957): Сборник. Съст. Кр. Димчева, Св. Ташева. Варна, 1987. 62 с.

Капитан Петко войвода: документи и материали по следствено дело № 13 от 1894 г. Съст. Б. Дряновски. Варна, 1994. 143 с.

Капитан Петко войвода: Сборник от документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2000. 239 с.

Борбите на българите от Варненска и Преславска епархия за църковна независимост 1840–1979 г. Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2002. 477 с.

Изграждане на българска администрация и гражданско общество във Варна и Варненска губерния след Освобождението (1878–1880). Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2003. 363 с.

Княз Александър Батенберг и Варна (1879–1915). Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2004. 307 с.

125 години управление на горите във Варненски регион. Сборник документи и материали.Съст. Б. Дряновски. 2005. 281 с.

Галата. Сборник документи и спомени. Съст. Б. Дряновски, Н. Жеков. 2005. 287 с.

Пристанище Варна 1347–1906 г. Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2006. 345 с.

Водоснабдяването и канализацията на Варна. Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, 2006. 234 с.

Морското търговско корабоплаване на България 1862–1919 г. Сборник документи и материали. Съст. Б. Дряновски. Варна, I том. 2007. 263 с.

Други

Пенкова, М. Варненската комуна. Варна, 1961. 143 с.

Поповският род: Родословно изследване. Михаил Костов, Вълкан Вълканов. Варна, 1983. 35 с.

100 години организирано тракийско движение във Варна: Хронологичен справочник и документи за дейността на Варненското тракийско дружество (1896–1996). Съст. Хр. Стоева. Варна, 1996. 96 с.

Дряновски, Б. Консулски представителства във Варна (1352–2006). 2007. 273 с.