Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Най-старият съхраняван документ - Ръкописен октоих от 1492 г. Списък на четата на Христо Ботев. 1876 г.

Най-старият документ, запазен в Държавен архив – Велико Търново, е ръкописен октоих от 1492 г. Особено ценни са колекциите от стари документи за Великотърновски окръг, църковни документи на Търновската митрополия, както и архивната колекция за с. Бяла черква. Богати и интересни са фондовете на: градските общински управления във Велико Търново и Свищов; търговските фирми „Никола Минчоолу сие Евстати Селвели“, „Тодор Василев и сие“ и „Братя К. Русович“; Командитно дружество „Никола Хаджиславчев“, Женско благотворително дружество „Радост“; Читалище „Надежда" – Велико Търново; Държавна мъжка гимназия „Св. Кирил“ – Велико Търново; Великотърновска митрополия; Преображенски манастир.

Интерес представляват личните фондове на: възрожденските дейци Недю Николов Жеков, Иван Попхристов Кършовски, Стоян Попандреев Робовски, политика и поета Цанко Церковски, крупния търговец и дарител Димитър Ценов; обществено-политическия деятел Марко Васков, краеведите Йордан Кулелиев, Недялко Каранешев и Весел Момчев, археолозите Никола Ангелов, Богдан Султов, Атанас Попов и Янка Николова, редица преподаватели от Великотърновския университет и др.

Бележки на Бачо Киро Петров за бойния път на четата на поп Харитон

Интересни документи от фондовете на архива са: кондиката на Великотърновската митрополия (1767–1867), Софроние (1806), Попгладичов препис на История славяноболгарска (1809), автобиографични и летописни бележки на отец Матей Преображенски (1853–1855), писма на П. Р. Славейков и Никола Златарски (1858–1881), автобиографични и летописни бележки, пътеписи, стихове и писма на Бачо Киро Петров (1856–1875), дневник на Иван Кършовски за посещението на Васил Левски и Ангел Кънчев в Елена през 1871 г., писмо от Васил Левски до Сава Кършовски (1872), записки на Бачо Киро и свещеник Петко Франгов за пътя на четата на поп Харитон и боя в Дряновския манастир (1876), дневник на Панайот В. Типографов – опълченец от Търново, списъци на участници в четите на Филип Тотю и Христо Ботев, списък на поборници и опълченци от Търновско окръжие, устав и протоколна книга на Славянското благотворително общество (1877), дневници, бележки, стихове, разкази, повести, статии на Цанко Церковски (1885–1925), писма на Стефан Стамболов до Тодор Божинов (1895), дневник на Никола Бакев (1896–1899), документи за анархисткото движение в България.
 

 
Списък на фондовете