Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител на Великотърновския окръжен архив (1492–1944 г.), ч. І. Съст. Ст. Стойчев, К. Гърдев, П. Попиванова. В. Търново, 1973. 208 с.

Пътеводител на архивните фондове (1944–1975), ч. ІІ. Съст. Цв. Бейкова и Т. Тодоров. В. Търново, 1982. 388 с.

Пътеводител на архивните фондове (1492–1944). ч. І. Преработено и допълнено издание. Съст. Цв. Бейкова и П. Попиванова. В. Търново, 1988 г. 319 с.

Списък на приетите архивни фондове от социалистическата епоха (1944–1969). Съст. П. Попиванова и Ст. Стойчев. В. Търново,1973 г. 87 с.
 

Инвентарни описи

Земеделски производителни кооперации в селата Върбовка и Овча могила, Великотърновски окръг (1939–1944). Съст. П. Попиванова и Т. Тодоров. В. Търново, 1979. 24 с.

Иван Попхристов Кършовски (1839–1914). Стоян Попандреев Робовски (1834–1878). Съст. Б. Глушкова и Р. Узунова. В. Търново, 1981. 39 с.

Константин Гюров (1864–1949). Ганчо Пеев Белев (1878–1970). Съст. Цв. Бейкова, П. Попиванова и Т. Тодоров. В. Търново, 1982. 29 с.

Димитър Апостолов Ценов (1852–1932). Съст. П. Попиванова и Д. Колев. В. Търново, 1986 г. 32 с.

Димо Минев (1905–1980). Илия Панчев (1914– ...). Съст. Б. Глушкова и Р. Узунова. В. Търново, 1986. 44 с.

Янка Николова (1922– ...). Богдан Султов (1930–1982). Съст. П. Попиванова. В. Търново, 1987. 48 с.

Градско общинско управление – Велико Търново (1877–1944). Съст. Р. Узунова и Цв. Бейкова. В. Търново,1987. 57 с.

Недялко Каранешев (1876–1964). Съст. Ю. Денчева и Ст. Петрова. В. Търново, 1988. 57 с.

Цанко Церковски (1869–1926). Съст. Цв. Бейкова и Р. Узунова. София, 1989. 157 с.

Йордан Кулелиев (1877–1966). Съст. Ю. Денчева и Ст. Петрова. В. Търново, 1989. 138 с.

Недю Жеков (1839–1907). Иван Попзахариев (1865–1942). Съст. Ю. Денчева и Ст. Петрова. В. Търново. 80 с.

Градско общинско управление – Свищов (1878–1944). Съст. Б. Глушкова, Р. Узунова и Цв. Бейкова. В. Търново, 1990. 207 с.
 

Каталози

Въоръжената борба във Великотърновски окръг (1941–1944). Съст. П. Попиванова и Р. Узунова. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1974, № 9. 44 с.

Българо-съветски дружества във Великотърновски окръг. Съст. Т. Тодоров. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1975, № 4. 19 с.

Кооперативни сдружения във Великотърновски окръг. Ч. І. Съст. Т. Тодоров. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1976, № 12. 32 с.

Кооперативни сдружения във Великотърновски окръг. Ч. ІІ. Съст. Т. Тодоров. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1977, № 12. 52 с.

Учебното дело във Великотърновски окръг (1878–1944). Съст. Ст. Градинаров, Т. Тодоров и П. Попиванова. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1980, № 13. 76 с.

Социалистическото преустройство на селското стопанство във Великотърновски окръг (1944–1958). Съст. Ст. Градинаров, Б. Глушкова, Р. Узунова и Т. Тодоров. В. Търново, 1982. 84 с.

БЗНС в социалистическото строителство на Великотърновски окръг (1944–1966). Съст. Б. Глушкова и Р. Узунова. В. Търново, 1983. 109 с.

Здравеопазването във Великотърновски окръг (1944–1975). Съст. Ю. Денчева и А. Лалева. В. Търново, 1983. 119 с.

Отечественият фронт във Великотърновски окръг (1944–1964). Съст. П. Попиванова, Т. Тодоров и Цв. Бейкова. Информационен бюлетин на ОНС – Велико Търново, 1983, № 1. 64 с.

Учебното дело във Великотърновски окръг (1944–1981). Съст. Б. Глушкова и Т. Тодоров. В. Търново, 1984. 183 с.

Велико Търново (1492–1980). Съст. Б. Глушкова и Т. Тодоров. В. Търново, 1985. 157 с.

Профсъюзното движение във Великотърновски окръг (1944–1974). Съст. Цв. Бейкова и Ю. Денчева. В. Търново, 1985. 236 с.
 

Сборници

Сто години Априлско въстание. Сборник от документи. Съст. Б. Глушкова и Р. Узунова. В. Търново, 1976. 24 с.

Руско – турската война (1877 – 1878). Сборник от документи. Съст. Б. Глушкова и Р. Узунова. В. Търново, 1977. 20 с.

Отечественият фронт във Великотърновски окръг (1944 – 1952). Документи, материали, спомени. Съст. Р. Узунова и Б. Глушкова. В. Търново, 1982. 193 с.

60 години Септемврийстко въстание във Великотърновски окръг. Сборник от документи. Съст. П. Попиванова и Цв. Бейкова. В. Търново, 1983. 69 с.

Никола Христов Габровски (1864–1925). Сборник от документи. Съст. Б. Глушкова, Р. Узунова и Т. Тодоров. В. Търново, 1983. 80 с.

Народни читалища (1856–1944). Сборник от документи. Съст. Р. Узунова и Б. Глушкова. В. Търново, 1986. 281 с.

Национализацията във Великотърновския регион. Анотации и документи. Съст. Б. Глушкова, Цв. Бейкова, Ю. Денчева, Ст. Петрова и Ив. Димитрова. В. Търново, 1992 г. 357 с.

Дарителството във Великотърновския край. Документи, анотации, статии, биографични бележки. Съст. Цв. Бейкова и Ю. Денчева. В. Търново, 2000. 311 с.

50 години Държавен архив – Велико Търново. Юбилейно издание. Съст. Цв. Бейкова, Ю. Денчева и Т. Тонков. В. Търново, 2002. 75 с.