Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


17000001Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 345лист 1
Обявяване Независимостта на България във Велико Търново, след тържествения молебен. Илюстрована пощенска картичка. 22 септ. 1908 г.

17000003Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 131лист 1-8
Фотографии на сгради от Велико Търново. 1909 г. Оригинали. 1909 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
17000007Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 19, 25
Писмо от Общинското управление на гр. Егер, Чехословакия в отговор на писмо на Градски общински съвет – Търново по въпросите на стопанската политика. 24 юни 1933 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000008Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 589лист 33
Указ на цар Фердинанд за утвърждаване решението на Градски общински съвет – Велико Търново за отчуждаване общинско място за строеж на сграда за Окръжна палата. 21 март 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000009Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 358лист 1
Снимка от полагане първия камък на строежа на Окръжната палата във Велико Търново. 1911 г.

17000010Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 158лист 1
Снимка на завършената сграда на Окръжната палата във Велико Търново. 17 май 1929 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000011Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 20,27
Писмо от Общинското управление на гр. Егер, Чехословакия в отговор на Градски общински съвет – Велико Търново по въпроса за общинската политика и общинското стопанство. Приложено превод от немски език. 22 юни 1933 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000012Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 21, 26
Писмо от Общинското управление на гр. Гослар, Германия в отговор на Градски общински съвет – Велико Търново по въпроса за общинската политика и общинското стопанство. Приложено превод от немски език. 18 ян. 1933 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000013Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 2-8
Окръжно от Съюза на българските градове до кметовете на общините, членуващи в съюза по повод издаването на сборник за развитието на българските общини за периода 1934-1940 г. 30 окт. 1942 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
17000014Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 654лист 3
Акт, съставен от Борис Мокрев – околийски началник – Велико Търново за опожаряването на 18 декември 1906 г. на сградата, в която се помещава обищнски съвет. 18 дек. 1906 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000015Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 654лист 14-15
Протокол на Градски общински съвет – Велико Търново с решение за отправяне искане за финансова помощ пред Народното събрание за въстановяване на опожарената през 1906 г. сграда на общината. 3 ян. 1907 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000016Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 654лист 22-23
Молба от Анастас Хаджидимов – кмет на Велико Търново до Председателя на Народното събрание за оказване на финансова помощ за възстановяване изгорялата сграда на общината. 5 ян. 1907 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000017Велико Търновофонд 1752опис 1а.е. 125лист 3
Снимка от рисунка на търновския художник Тодор Кръстев на останките от сградата на общинското управление след пожара през 1906 г. 1906 г.

17000018Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 157лист 1
Снимка на сградата на Общинския съвет след възстановяването й от пожара през 1906 г. Б.д.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000019Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 9
Въпросник до г-н Марин Гъбенски за развитието на социалната политика и обществени грижи на община Търново през периода 1934-1940 г. 1942 г.

17000021Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 133лист 9
"Откриване на Великото народно събрание във Велико Търново юни 1911 г." Пощенска картичка. юни 1911 г.

17000022Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 729лист 58
Учредителен протокол на Общоградски комитет за подпомагане на пострадалите от земетресението във Велико Търново на 1 юни 1913 г. 12 юни 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000023Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 731лист 85-87
Апел на Общоградски комитет – Велико Търново към българския народ за оказване помощ на пострадалото от земетресението население от Великотърновско. авг. 1913 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000024Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 58лист 53
Печат и герб на Градско общинско управление – Велико Търново. Скици на художника Димитър Багрилов. 1916 г.

17000025Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 167лист 1
Снимка на старата сграда на митрополията. Б. д.

17000026Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 15
Въпросник до г-н Николай Георгиев за броя на водените съдебни дела в общинските съдилища през периода 1934-1940 г. 1942 г.

17000027Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 12лист 74
Писмо от Д. Раев – кмет на Велико Търново до Председателя на Съюза на градовете – София с препоръка по организационната дейност на съюза. 9 февр. 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000028Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 23, 28
Въпросник, изпратен от община Егер, Чехословакия до община Търново за формиране бюджетната политика на общината. 1943 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000029Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 1
Писмо от Централното управление на Съюза на българските градове до кметовете, членове на съюза с разяснение по проекта за издаване на сборник, посветен на развитието и творческото дело на българските градове през 1934-1940 г. 20 юли 1943 г.

17000030Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 38
Протокол на Градски общински съвет – Велико Търново с решение за отправяне на предложение до правителството и Председателя на Народното събрание за отлагане гласуването на законопроекта за народното здраве, докато бъде гласуван законопроекта за градските общини. 28 май 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000031Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 11
Сведение относно състоянието на общината през периода 1934-1940 г. 1942 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000032Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 17
Писмо на Георги Бурмов до кмета на община Велико Търново Владимир Рашев относно превода на въпросник, предназначен за изпращане до чуждестранни общини. 26 дек. 1932 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000033Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 24лист 7-9
Протокол на Градски общински съвет – Велико Търново за приемане на поемните условия за организиране на градска автобусна служба. 2 май 1939 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000034Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 13лист 14
Сведение относно дейността на пожарната команда, действала на територията на община Велико Търново през периода 1934-1940 г. 13 авг. 1943 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000035Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 132лист 10
Снимка на храма "Св. Богородица", Преображенски манастир. Б. д.

17000036Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 132лист 15
Снимка на съборната църква "Св. Богородица", строена от Колю Фичето, разрушена по време на земетресението на 1 юни 1913 г. 1909 г.

17000037Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 600лист 10-55
Изложение на комисия към Общински съвет – Велико Търново със сведения за създаването и дейността на воден синдикат "Янтра" и деловите му взаимоотношения във Великотърновската община от учредяването на синдиката през 1921 г. до 1934 г. 1934 г.
  виж всички 46 изображения на документа        
17000038Велико Търновофонд 805Kопис 1а.е. 15лист 2
Учредителен протокол на Славянското благотворително общество в Търново. 17 авг. 1877 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000039Велико Търновофонд 805Kопис 1а.е. 15лист 5-6
Устав на Славянското благотворително общество в Търново. 17 авг. 1877 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000040Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 248лист 2
Писмо от председателя на Градския съвет в Търново Никола Живков до мухтаря на махала "Св. Богородица" с указания за провеждане на предварителни избори за градски съветници. 8 юли 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000041Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 248лист 4
Писмо от митрополитския наместник в Търново архимандрит Стефан до свещениците в църквата "Св. Никола" със сведения за реда за избиране на Градски и Окръжен съвети и представители за Учредителното събрание. 25 ноем. 1878 г.

17000042Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 310лист 1
Заповед на Търновския губернатор за назначаване на д-р Стефан х. Пенчев за окръжен лекар. 25 ноем. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000043Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 310лист 2
Открит лист, издаден от началника на Търновски окръг Георги Смилов на новоназначения окръжен лекар д-р Стефан х. Пенчев с указание за съдействие от страна на кметовете в окръга при изпълнение на служебните му задължения. 20 ян. 1879 г.

17000044Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 176лист 3
Ведомост на оръжието и принадлежностите на руските войски в Свищов през 1879 г. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000045Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 168лист 4
Писмо на Русенския губернатор Ю. П. Тодоров до кмета на Свищов с указания за подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание през 1880 г. 1879 г.

17000046Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 196лист 1-3
Списъци и сведния за условените във Велико Търново начални учители през учебната 1886/1887 г. 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000047Велико Търновофонд 1036Kопис 1а.е. 403лист 1-2
Писмо, изпратено от Стефан Стамболов – София до Тодор Божинов, председател на Народнолибералната партия в Свищов за политическата обстановка в страната, предстояща среща с княза и въпросите, които ще се обсъждат на нея. 1 февр. 1895 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000048Велико Търновофонд 1036Kопис 1а.е. 403лист 3-4
Писмо, изпратено от Стефан Стамболов – София до Тодор Божинов, председател на Народнолибералната партия в Свищов за следенето му от страна на правителството и недопускането му да замине на лечение в чужбина. 11 май 1895 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000049Велико Търновофонд 65Kопис 2а.е. 62лист 1-4
Отчет за дейността на Градски общински съвет – Велико Търново за периода от 29 март 1899 г. до 11 юли 1902 г. 1902 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
17000050Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 309лист 1
Програма за тържественото полагане на основния камък на паметника на свищовските борци за народна свобода в Свищов на 4 юни 1900 г. 20 май 1900 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000051Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 245лист 41, 75
Договор между българското правителство и Никола Димов Бочев, строителен предприемач от София за построяване на търговското пристанище в Свищов. 18 март 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000052Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 245лист 119
Обявление на Градско общинско управление – Свищов за тържествено откриване на железопътната линия Свищов – Левски на 9 август 1909 г. 7 авг. 1909 г.

17000053Велико Търновофонд 661Kопис 1а.е. 171лист 11-13
Протокол на Избирателно бюро на ІІІ б избирателна секция в Свищов с резултатите от референдума за виновността на министрите от кабинета на Иван Гешов, Стоян Данев и Александър Малинов за водените войни през 1912-1913 и 1918 г. и последвалите ги национални катастрофи. 7 авг. 1909 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
17000054Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 18лист 1-2
Писмо от Великотърновска дружба "Трапезица" – София до кмета на Велико Търново със сведение за избран комитет за написване историята на старата столица. 20 ян. 1930 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000055Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 18лист 4
Покана от кмета на град Велико Търново за образуване на комитет за написване история на града. 12 март 1930 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000056Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 18лист 5
Протокол от извънредно заседание на Общински съвет – Велико Търново с разисквания по писмото на Великотърновска дружба "Трапезица" – София за написване история на Велико Търново и решение за създаване на местен комитет за тази цел. 12 март 1930 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000057Велико Търновофонд 29Kопис 1а.е. 126лист 142-202
Протокол от извънредна сесия на Градски общински съвет – Велико Търново за приемане бюджета за 1936 г. със сведения за броя, състава и разпределението на населението по професии; за имотите на общината; за фондовете на общината; за състоянието и перспективите на водоснабдяването на Велико Търново. 22-28 май 1936 г.
  виж всички 122 изображения на документа        
17000058Велико Търновофонд 65Kопис 2а.е. 71лист 1-8
Учредителен протокол на Комитета за културно и стопанско повдигане на Велико Търново. 23 апр. 1942 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
17000059Велико Търновофонд 65Kопис 4а.е. 45лист 1
Снимка на Димитър Атанасов (1849-1921 г.), секретар на общината във Велико Търново по време на Учредителното събрание през 1879 г. 1879 г.

17000060Велико Търновофонд 1041Kопис 1а.е. 254лист 1
Снимка на членовете на Общинския съвет в с. Бяла черква, Великотърновско. 2 май 1910 г.

17000061Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 357лист 1
Снимка на трактор, локомобил и вършачка в с. Бяла черква, Великотърновско. 1930 г.

17000062Велико Търновофонд 65Kопис 4а.е. 60лист 1
Снимка на Панайот Славков (1848-1925 г.), кмет на Велико Търново през 1881-1889 г., министър на правосъдието в кабинета на Стефан Стамболов. Б.д.

17000063Велико Търновофонд 65Kопис 4а.е. 63лист 1
Снимка на Ангел Попов от Велико Търново (1835-1920 г.); виден общественик, основател на първата фабрика за хартия в града, дарител за построяване на строителния техникум във Велико Търново.

17000064Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 129лист 1
Снимка на членове на дружество "Трапезица" – Търново, участници в ХХІІ туристически събор в град Ловеч, проведен на 23, 24 и 25 май 1929 г. май 1929 г.

17000065Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 135лист 1
Снимка на членове на Туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново на излет до Габровския манастир. 13 юли 1914 г.

17000066Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 138лист 1
Снимка на ученици от екскурзия, организирана от туристическо дружество "Трапезица" – Велитко Търново до Дряновския манастир. 23 март 1918 г.

17000067Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 139лист 1
Снимка на членове на Юношески туристически съюз – клон "Царевец" край Петропавловския манастир. 18 юни 1922 г.

17000068Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 144лист 1
Снимка от излет на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до Казанлък. 23 май 1926 г.

17000069Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 144лист 2
Снимка от излет на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до вр. Св. Никола, Стара планина. 23 май 1926 г.

17000070Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 145лист 1
Снимка от излет на членове на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до пещерите над м. Дервент около Велико Търново. 13 юни 1926 г.

17000071Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 146лист 1
Снимка от излет на членове на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до руините на римския град Никополис ад Иструм. 12 септ. 1926 г.

17000072Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 146лист 2
Снимка на участници в излет, организиран от туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново, направена пред чешмата, намираща се до руините на римския град Никополис ад Иструм. 12 септ. 1926 г.

17000073Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 149лист 1
Снимка от среща на туристическите клонове на дружество "Трапезица" от Търново, Горна Оряховица, Лясковец и с. Долна Оряховица край Петропавловския манастир. 1 май 1927 г.

17000074Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 149лист 2
Снимка от среща на клоновете на Туристическо дружество "Трапезица" – Търново, Горна Оряховица, Лясковец и с. Долна Оряховица при Петропавловския манастир. 1 май 1927 г.

17000075Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 151лист 1
Снимка от излет на членове на туристическо дружество "Трапезица" – Търново до Рила 14-20 авг. 1927 г. авг. 1927 г.

17000076Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 151лист 2
Снимка от излет на туристическо дружество "Трапезица" – Търново до с. Баня, Банско 14-20 авг. 1927 г. авг. 1927 г.

17000077Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 151лист 3
Снимка от излет на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до Рилския манастир 14-20 авг. 1927 г. авг. 1927 г.

17000078Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 153лист 1
Снимка от честване 30 годишния юбилей на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново на хълма Царевец. 9 юни 1932 г.

17000079Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 153лист 2
Снимка от честване 25 годишен юбилей на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново с молебен. 2 юни 1927 г.

17000080Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 154лист 1
Снимка на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново от среща в гр. Ловеч, проведена на 3-4 март 1928 г. март 1928 г.

17000081Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 154лист 2
Снимка на членове на туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново пред туристическата хижа в гр. Ловеч. 4 март 1928 г.

17000082Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 129лист 2
Снимка на участници в VІІІ Туристически събор в град Търново. 1908 г.

17000083Велико Търновофонд 1045Kопис 1а.е. 42лист 1
Снимка на Димитър Иванов (братовчед на Н. М. Константинова по майчина линия). Полуфигура. Б.д.

17000084Велико Търновофонд 1045Kопис 1а.е. 28лист 1
Снимка на Никола Янакиев Златев – аптекар, син на Янаки Златев с децата му (дядо на Невенка Константинова). Б.д.

17000085Велико Търновофонд 1045Kопис 1а.е. 4лист 1-2
Нотни листи с руски романси, преписани от Невяна М. Константинова. 26 ян. 1912 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
17000086Велико Търновофонд 82Kопис 1а.е. 33лист 1
Договор между Цаню Петров – Трявна и търговска фирма "Никола Минчоолу & Евстати Селвели" за покупко-продажба на бубено семе. 4 юни 1860 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000087Велико Търновофонд 82Kопис 1а.е. 33лист 3
Договор между Цаню Петров – Трявна и търговска фирма "Никола Минчоолу & Евстати Селвели" за покупко-продажба на бубено семе. 3 юни 1860 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000088Велико Търновофонд 82Kопис 1а.е. 155лист 1
Писмо от Петко Рачов Славейков – Трявна до един от кредиторите си в Търново за уреждане финансовите му задължения. 8 март 1861 г.

17000089Велико Търновофонд 961Kопис 1а.е. 67лист 1-2
Писмо от Общинското училищно настоятелство – Трявна до Окръжния училищен съвет – Велико Търново с предложение за определяне празнични и ваканционни дни през учебната година. 9 ян. 1879 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
17000090Велико Търновофонд 961Kопис 1а.е. 67лист 3
Писмо от училищното настоятелство – Трявна до Окръжния училищен съвет – Велико Търново с предложение за определяне празничните дни през годината. 9 ян. 1879 г.

17000091Велико Търновофонд 1609опис 1а.е. 43лист 1
Снимка на Часовниковата кула в гр. Трявна. 1813 г.

17000092Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 223лист 1
Писмо от Николай Ев. Сапуновски – Цариград до тревненските чорбаджии за решаване на поземлени въпроси. 17 март 1852 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000093Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 145лист 1
Народна песен за Райна Кънчева, преписана от Никола Чушков, гр. Трявна. Б.д.

17000094Велико Търновофонд 931Kопис 2а.е. 31лист 1
Писмо от В. Даскалов – Трявна до Йордан Кулелиев – Велико Търново за съдбата на къщата, в която е живял Петко Славейков в Трявна. 27 дек. 1939 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000095Велико Търновофонд 932Kопис 1а.е. 233лист 1
Препис-извлечение от летописа на поп Йовчо от Трявна, направен от Петко Рачов Славейков и преписан от Недялко Каранешев с имена на търновски митрополити през ХVІІ–ХVІІІ в. и за кърджалийското нападение над Трявна през 1798 г. Б.д.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000096Велико Търновофонд 932Kопис 1а.е. 375лист 1
Родословно дърво и бележки за рода Витановци от гр. Трявна, основоположници на Тревненската резбарска школа, направено от Петър Попкойчов Витанов – Трявна. 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000097Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 101лист 1
Документ за откупуване събирането на поземления данък в Тревненско от Иван Никола и Цаню Генко. 8 авг. 1859 г.

17000098Велико Търновофонд 65Kопис 1а.е. 298лист 1
Жалба от мухтарина (кмета) на нахия (община) Трявна Никола Чушков и други първенци до мютесарифа в Търново и каймакамина в Габрово по повод допълнително наложена им пътна повинност. 13 септ. 1867 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000099Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 57лист 19
Покана от Женското благотворително дружество "Радост" – Велико Търново до председателя на Туристическо дружество "Царевец" по повод честване паметта на загиналите поборници. 5 юни 1920 г.

17000100Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 63лист 177
Заявление от Туристическо дружество "Трапезица" – Велико Търново до Търновския окръжен управител с молба да се разреши провеждане на томбола по време на традиционния им бал. 22 ноем. 1924 г.

17000101Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 57лист 18
Удостоверение на Никола Павлов за внесени от него 1000 лв. в касата на Туристическо дружество "Трапезица" – Търново за доизграждане туристическата хижа на хълма Царевец. 5 юни 1920 г.

17000102Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 63лист 41
Писмо от Девическото училище – Пловдив до Председателя на Туристическото дружество "Трапезица" – Търново за нощуване в туристическата хижа на хълма Царевец на ученици от училището. 23 май 1924 г.

17000103Велико Търновофонд 18Kопис 1а.е. 63лист 180
Писмо от Туристическо дружество "Трапезица" – Търново до г-жа Анастасия Козарова с покана да изпълнява длъжността касиер на традиционния бал на дружеството. 1 дек. 1924 г.

17000104Велико Търновофонд 1032Kопис 1а.е. 21лист 1
Писмо от Андрей Конов, социалдемократ от гр. Севлиево, до Сава Събев – София, за съдействие при уреждане на финансовите проблеми на Иван Монев. 25 окт. 1905 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
17000105Велико Търновофонд 1161опис 2а.е. 72лист 1
Снимка от годишно събрание на Воден синдикат "Росица" – гр. Севлиево, един от присъстващите е Цоню Ст. Герганов. 27 февр. 1938 г.
1  2  3   >