Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Устав на читалище “Цвят” – Видин. 1870 г. Дипломата на първия български екзарх Антим І от 1848 г.

В Държавен архив – Видин се съхраняват: закони, укази, постановления, заповеди, решения, протоколи, доклади, окръжни, отчети, бюджети, архитектурни и градоустройствени планове, чертежи, скици, научно-техническа документация, официална и лична кореспонденция, плакати, рисунки, графики, афиши, ръкописи на научни и художествени произведения, мемоари, истории на селища и родове, грамоти, снимки, албуми, негативи, звукозаписи, филми и други документи в оригинал или копие.

  Най-ранните документи са: план на Видин от 1730 г. (надписи на немски език) от колекцията „Дарено от Румен Манов”; книга с решенията на Видинския кадия от 1803 г. (на османотурски език) и берат за ремонт на кале от 1818 г. (на османотурски език), съхранени във фонда на Видинското мюфтийство. Сред най-старите документи са: дипломата на първия български екзарх Антим І от 1848 г. от богословското училище в Халки, писмо-покана от Цариградската патриаршия до екзарх Антим І за участие в заседание по българския въпрос (1864), решение на Народното събрание за избиране на княз Александър Батенберг – 17 апр. 1879 г., протоколна книга и копирна книга за изходящата кореспонденция на Видинската църковно-народна община и на църковното настоятелство (1870–1880) от фондовете на Видинската митрополия и църквата „Св. Димитър“ във Видин. В лични и учрежденски фондове се съхраняват снимки, карти, грамоти и други документи, отразяващи защитата на Видин и Белоградчик по време на Сръбско-българската война (1885). Богати са документалните масиви на училища и читалища от областта, комплексите от документи на еврейски институции, сред които са и материалите за фамилията на световноизвестния художник Жул Паскин (Пинкас), роден във Видин.

Съхранените документи отразяват развитието на Видинския край във всички сфери на обществения живот най-вече от Освобождението до наши дни. Между най-ценните фондове са тези на Видинската митрополия, Градско общинско управление и Окръжен съвет – Видин, Градско общинско управление – Белоградчик, читалище „Цвят“ – Видин, полицейските управления – Белоградчик, Видин и Кула, Окръжно и Околийско инженерство – Видин, околийските агрономства – Белоградчик, Видин и Кула, Окръжен комитет на Българския червен кръст, Градски общински народни съвети в Белоградчик, Видин и Кула, Окръжен народен съвет – Видин, Окръжен съд – Видин и районните съдилища в Белоградчик, Видин и Кула, Видински затвор, Окръжен комитет на БКП – Видин, Околийски комитети на БКП в Белоградчик, Видин и Кула, Еврейска община – Видин, Окръжно мюфтийство – Видин, държавните индустриални предприятия „Коста Йорданов“ и „Вида“ – Видин, Стопански химически комбинат – Видин, „Българска фотография“ – Видин, Българска народна банка – Видин, „Информационен център на Дунав мост Видин – Калафат“ – Видин  и други.

Богатата история на Видинска област е документирана и в личните фондове на политиците Илия Цанов, Найчо Цанов, Петър Братков, Иван Недялков, Вълчо Даскалов, Кръстю Ножаров; Видински митрополит Филарет, полк. Панайот Дворянов; дейците на науката – Пантелей Зарев, Тодор Андрейков, Веселин Борисов, Тодор Лилков, Ангел Кожев, Митко Лачев, Аделина Евстатиева, Цанко Денков, Йордана Атанасова, Анна Йоцова и др.; Йордан Вълчев – писател; обществениците – д-р Бърни Бончев, Здравко Даскалов, Георги Паунов, Оник Торосян и др.; дейците на изкуството – Александър Поплилов, Димитър Христов Попов, Тихомир Коджаманов, Борис Георгиев – Чиняка, Иван Лилков и др.; учителите – Ангел Денков, Христо Тричков, Иван Бърдаров и др.; краеведите – Соломон Аладжем, Генади Ганчев, Христо Лишков, Емил Маринов; рода Бойчинови, семейните фондове Попови (Лападат и Борис), Стаменови (Петко, Иванка, Благовеста и Станислав), Симови (Димитър и Величка), Грънчарови (Маргарита и Димитър) и други, постъпили в архива основно като дарения от фондообразувателите или техните близки.

Списък на фондовете