Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Пътеводител по архивните фондове 1838–1944, Ч.І. Съст. Д. Попов и Л. Чупренска. С., Наука и изкуство. 1977. 179 с.

Пътеводител по архивните фондове 1944–1972, Ч. ІІ. Съст. Л. Чупренска и З. Ангелова. Видин, 1981. 385 с.

Инвентарни описи

Градско общинско управление – Белоградчик 1887–1944 г. и Градско общинско управление – Видин 1878–1944 г. Съст. Л. Чупренска. Видин, 1981. 61 с.

Найчо Цанов (1857–1923), опис на документалното му наследство, съхранявано в Държавен архив – Видин, Исторически музей – Видин, Централен държавен архив, Български исторически архив при Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Научен архив на БАН. Състав. Св. Кръстева, Видин, Печатница „Аворе“, 1999. 94 с.

Д-р Бърни Бончев. Инвентарен опис на личен фонд. Съст. Р. Андреева. Видин, Печатница „Експрес ЗМ“, 2007. 67 с.

Каталози и документални издания

Учебното дело във Видински окръг (1832–1944). Съст. Л. Чупренска. Видин, 1984. 100 с.

Промишлеността във Видински окръг (1866–1947). Съст. Л. Чупренска. Видин, 1985. 86 с.

Българо-съветската дружба във Видински окръг (1919–1983). Съст. Л. Димитрова. Видин, 1987. 192 с.

Червенокръсткото движение във Видински окръг (1883–1980). Съст. Л. Чупренска. Видин, 1987. 72 с.

Читалищното дело във Видинския край (1870–1983). Съст. Л. Чупренска. Видин, 1989. 131 с.

Паскин (1885–1930). Съст. Р. Андреева и С. Димитрова. Видин, 1995. 30 с.

Тефтер на делата. Протоколна книга на Видинската църковнонародна община 1870–1880. Съст. М. Лачев и М. Новакова. С., 2010. 171 с.

„Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ–ХХ век)”Сборник с материали от международна научна конференция, Видин, 24 – 25 октомври 2013 г. София, Издателство „Веда словена”, 2014, 176 с.

Сборник с материали от Втората международна конференция – Видин, 23–24 октомври 2014. Съст. Св. Кръстева и М. Новакова. Издателство „Веда Словена“ – София, 2017, 208 с.

Сборник с материали от Третата международна конференция – Видин, 20–21 октомври 2016. Съст. Св. Кръстева и М. Новакова. Издателство „Веда Словена“ – София, 2018, 180 с.