Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


18000001Видин фонд 345Kопис 1а.е. 60лист 84
Телеграма от Министерството на народното просвещение до директора на Видинската мъжка гимназия (адресирана и до – Класното девическо училище в гр. Видин, директорите на класните училища в Кула, Белоградчик, Брегово и Окръжния училищен инспектор на Видин) за провъзгласената Независимост на България и указания за включване на подведомствените на министерството учреждения в тридневно празнуване. 22 септ. 1908 г.

18000002Видин фонд 110Kопис 1а.е. 6лист 59-60
Протокол № 226 от заседание на Видинската окръжна постоянна комисия с решение за отпускане на средства за тържествено отпразнуване на 23 септември 1908 г. по повод обявяването на България за независимо царство. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
18000003Видин фонд 529Kопис 2а.е. 10лист 1
Илюстрована пощенска карта – „Тържественото провъзгласяване на Северна и Южна България за Независимо царство на 22 септември 1908 г. в старата българска столица Велико Търново“, изпратена до Соломон Аладжем – търговец и общественик от Видин. 9 апр. 1909 г. (дата на пощенското клеймо).

18000004Видин фонд 9Kопис 1а.е. 51лист 12
Писмо от Видинското окръжно управление до началниците на учреждения с покана за присъствието на всички чиновници на 22 септември 1911 г. на благодарствен молебен в катедралния храм „Св. Димитър“ – Видин, по случай годишнината от провъзгласяването на Независимостта. 21 септ. 1911 г.

18000005Видин фонд 9Kопис 1а.е. 51лист 89
Писмо от Видинското окръжно управление до началниците на държавните и общинските учреждения в гр. Видин за присъствието на чиновниците на 3 октомври 1927 г. на молебен на площада във Видин по случай „Възшествието на Н.В. Царя“ и „Годишнината на Независимостта“. 1 окт. 1927 г.

18000006Видин фонд 10Kопис 2а.е. 10лист 125
Писмо от Светия Синод на Българската църква до Видинската митрополия за представяне на свещенослужители от епархията за награждаване с отличия по случай 20 години от Възшествието на царя и 30 години от обявяването на Независимостта. 9 септ. 1938 г.

18000007Видин фонд 10Kопис 2а.е. 10лист 144
Писмо от Светия Синод на Българската църква до Видинската митрополия за награждаване на 16 свещенослужители от епархията с ордени „Св. Александър“ ІV и V степен и орден „За гражданска заслуга“ V степен, по случай 20 години от Възшествието на царя и 30 години от обявяването на Независимостта. 26 ноем. 1938 г.

18000010Видин фонд 28Kопис 1а.е. 1лист 1
Договор между Чупренския общински съвет, Училищното настоятелство и учителя П. В. Павловски за наемането му на работа в Чупренското мъжко училище за периода 1 август 1880 – 1 август 1881 г. 15 юли 1880 г.

18000011Видин фонд 77Kопис 1а.е. 38лист 131
Писмо от Видинското окръжно управление до Видинската митрополия за отваряне на границите между България и Румъния от 3 до 5 октомври 1926 г. по повод освещаването на катедралния храм „Св. Вмчк Димитрий“ във Видин. 27 септ. 1926 г.

18000012Видин фонд 83Бопис 1а.е. 17лист 24-25
Поздраветелен адрес от Видинската градска община по повод бракосъчетанието на техни величества Борис ІІІ и Йоана през 1930 г. Художник – В. Велков. 25 окт. 1930 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
18000016Видин фонд 17Kопис 1а.е. 400лист 1
Писмо от Видинското градско общинско управление до директора на Общинско стопанско предприятие „Електроснабдяване“ – Видин, за осветяване на града на 16 ноември 1940 г.(Архангелова задушница), в знак на почит към паметта на загиналите за родината. 15 ноем. 1940 г.

18000019Видин ЧП 596лист 9
Снимка на портрета от надгробния паметник на Младен Иванов Найденов – кмет на Видин през периодите 1890–1894, 1900–1905 г., народен представител във ІІ и ІІІ Велико народно събрание. 1995 г.

18000020Видин фонд 122Kопис 1а.е. 316лист 1
Снимка на Димитър Балев – кмет на Видин през периода 17 юни 1908 – 15 януари 1915 г., печатар, издател, съосновател на РДП в България. Б. д.

18000021Видин фонд 994опис 3а.е. 33лист 1
Снимка на Димитър Дамянов като офицер през Първата световна война, кмет на Видин през периода 1915–1920 г. Фотограф П. Е. Чернев, Враца. [1917 г.]

18000022Видин фонд 543Kопис 1а.е. 14лист 1
Карта за самоличност със снимка на Стефан Станев Димитров – народен представител в ХХІІ и ХХІV ОНС, адвокат, кмет на Видин през периода 21 април 1927 – 14 март 1929 г., работил усилено за електрификацията, благоустрояването и хигиенизирането на града и пресушаването на блатата. 15 авг. 1928 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000023Видин ЧП 596лист 11
Снимка на Стефан Тотев Михов – кмет на Видин през периода 1938–1942 г., околийски управител от 1942 до 9 септември 1944 г., грижил се за благоустрояването на градските квартали, организирал евакуацията и спасяването на населението при наводнението през 1942 г., осъден на смърт от Народния съд. 1995 г.

18000025Видин фонд 10Kопис 1а.е. 822лист 1
Писмо от Видинския губернатор Иван Кишелски до Видинския митрополит Антим І, в което го осведомява за участието му като депутат в Учредителното народно събрание в Търново. 25 дек. 1878 г.

18000026Видин фонд 20Kопис 1а.е. 88лист 34
Послание от Александър Малинов, Никола Мушанов, д-р Александър Гиргинов, Борис Павлов, д-р Христо Мутафов, д-р Хар. Орошаков и Димитър Дренски до цар Борис ІІІ за възстановяване на Търновската конституция. 30 май 1936 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000029Видин фонд 942опис 1а.е. 15лист 1
Снимка на Петър Мирчев Логофетов – учител от с. Ново село, Видинско, народен представител от Видинска губерния в Учредителното събрание. [60-те години на ХХ век]

18000030Видин фонд 19Kопис 1а.е. 164лист 1
Портретна снимка на Найчо Цанов – адвокат, народен представител от Видински избирателен район в продължение на 22 години, избран за председател на ХVІІІ ОНС, основател на РДП в България. Фотограф Д. А. Карастоянов, София. 1896 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000033Видин фонд 19Kопис 1а.е. 94лист 1-2
Писмо от Венелин Ганев – министър на правосъдието, до Найчо Цанов – народен представител, с данни за получена от Българското правителство покана за участие в Мирната конференция в Париж и размислите и очакванията на В. Ганев за решенията на Конференцията за съдбата на България. София. 12 юли 1919 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
18000034Видин фонд 19Kопис 1а.е. 94лист 3-5
Писмо от Венелин Ганев – министър на правосъдието, до Найчо Цанов – народен представител, с данни за хода на Мирната конференция в Париж, работата на комисиите по финансовите и териториалните въпроси. Париж. 1 септ. 1919 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
18000035Видин фонд 107Kопис 1а.е. 17лист 19
Писмо от Западните покрайнини – Бежанско дружество „Тимок“ – Видин до Македонската организация във Видин с покана за организирано публично събрание в театър „Вида“ на 26 февруари 1933 г. по повод 13 години от пропъждането им от Западните покрайнини по силата на Ньойския договор, на което ще говорят членове на Върховния комитет на Западните покрайнини и бежанци. 16 февр. 1933 г.

18000036Видин фонд 20Kопис 3а.е. 24лист 8
Позив от Видинската студентска дружба – София, обединяваща студентите от Видин, Кула, Белоградчик и околиите им за рухването на военните клаузи на Ньойския мирен договор на 31 юли 1938 г. 2 авг. 1938 г.

18000037Видин фонд 21Kопис 2а.е. 48лист 65
Строго поверително писмо от Околийското полицейско управление – Белоградчик до кметовете и завеждащите полицейските участъци в околията за забрана на събрания, акции, демонстрации, печатни позиви, писания по стени и други във връзка с годишнината от Ньойския договор през 1938 г. 24 ноем. 1938 г.

18000038Видин фонд 20Kопис 1а.е. 89алист 6
Позив от легионери от Втора мъжка гимназия [София] по повод 19-годишнината от Ньойския договор, призоваващ за освобождението на поробените българи. 27 ноем. 1938 г.

18000039Видин фонд 20Kопис 2а.е. 89алист 8
Поверително донесение от началника на Полицейска секция – Видин до областния полицейски началник на Държавна сигурност – Враца, с данни за прояви във Видин по повод годишнината от Ньойския договор през 1938 г. 28 ноем. 1938 г.

18000040Видин фонд 10Kопис 2а.е. 233лист 1
Портретна снимка на Екзарх Антим І. 1872 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000041Видин фонд 10Kопис 2а.е. 85лист 29-35
Правилник на Фонд „Български църковнонароден дом при Божи гроб в Йерусалим“ при Светия Синод, Печатница „Т. Т. Драгиев и сие“ – София. 1933 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
18000042Видин фонд 10Kопис 2а.е. 13лист 49-50
Окръжно от Светия Синод на Българската църква (Председател Екзарх Стефан) до Видински митрополит Неофит за решенията на Синода по отношение на енорийски свещеници, нарушаващи църковната дисциплина, увлечени в политическите събития след 9 септември 1944 г. 12 септ. 1945 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
18000043Видин фонд 10Kопис 2а.е. 58лист 12-19
Изложение от Светия Синод на Българската църква (Председател Екзарх Стефан) до министъра на земеделието и държавните имоти (Михаил Геновски) по законопроекта за трудовата поземлена собственост. 27 дек. 1947 г.
  виж всички 15 изображения на документа        
18000044Видин фонд 10Kопис 1а.е. 22лист 1
Писмо от Българската екзархия (подписано от Филипополский Панарет, Доростолский и Червенский Григорий и Самоковский Доситей) до всички свещеници и християни във връзка със смяната на Екзарх Антим І и избирането на нов български екзарх. Цариград. 14 апр. 1877 г.

18000046Видин фонд 10Kопис 2а.е. 24лист 42гр.-43
Протокол от заседание на Видинската църковнонародна община с решение да протестира срещу опитите на събранието в Цариград да обяви Екзархийския съвет за незаконен. Има се предвид събранието от 2 май 1875 г. на дейците на умерената партия (движението на „единадесетте“), което отправя към Антим І протест, че Епархийският съвет и Синодът заседават в непълен състав. 16 май 1875 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000047Видин фонд 10Kопис 2а.е. 24лист 69гр.
Протокол от извънредно заседание на Епархийския съвет във Видин с решение да се пише на Екзарха за необходимостта от свикване на събрание на епархийските представители в Цариград, по повод слуховете за спогаждане на Екзархията с Патриаршията. 8 апр. 1876 г.

18000048Видин фонд 10Kопис 2а.е. 24лист 72
Протокол от заседание на Епархийския съвет във Видин с решение да се изпрати адрес до Екзарх Антим І в негова подкрепа и с протест по повод слуховете за свалянето му от екзархийския престол. 13 февр. 1877 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000051Видин фонд 10Kопис 1а.е. 23лист 1
Обръщение от Екзарх Йосиф до всички свещенослужители и християни в Българската екзархия да не се поддават на омраза и отмъщение към мюсюлманите по време на Руско-турската война. 23 юли 1877 г.

18000052Видин фонд 19Kопис 1а.е. 11лист 1
Писмо от Екзарх Йосиф до изпълнителите на завещанието на Антим І – Йончо Тончев (богат търговец от Лом), Димитър Златарев (депутат в Учредителното НС, І ВНС и ІІІ ВНС, кмет на Видин, председател на читалище „Цвят“ – Видин) и Найчо Цанов (адвокат, общественик, народен представител от Видин в продължение на 22 години) за отпуснати от българското правителство 3000 лв. в злато, за откупуването на останалото от Антим І енглопие и поддържането на българските училища в Лозенград. 13 дек. 1889 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000054Видин фонд 10Kопис 2а.е. 2лист 188
Писмо от Св. Синод на Българската православна църква до Видинския митрополит Кирил за подкрепа действията на Синода за построяване на сграда за Духовна академия в София чрез фонда за въздигане паметник за учредяването на Българската екзархия. 17 септ. 1912 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000055Видин фонд 10Kопис 1а.е. 750лист 1
Писмо от Видинския митрополит Неофит до Екзарх Йосиф – София, с молба за материална подкрепа при построяването на паметник на гроба на Антим І и реставрацията на черквата „Свети Панталеймон“ във Видин. 5 май 1915 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000056Видин фонд 10Kопис 2а.е. 3лист 79
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит, със съобщение, че след смъртта на Екзарх Йосиф за Наместник-председател на Св. Синод е избран Софийския митрополит Партений. 16 юли 1915 г.

18000057Видин фонд 10Kопис 2а.е. 4лист 30
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит с което се нарежда служителите на църквата да оказват просветно-морално ръководене и успокоение на народа след войната. 31 дек. 1918 г.

18000058Видин фонд 10Kопис 2а.е. 4лист 78
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит за териториална и административна промяна в църквата след Ньойския мирен договор. 10 ян. 1921 г.

18000059Видин фонд 10Kопис 2а.е. 4лист 100-101
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит за решението на Синода да открие от 1 април 1921 г. Църковно-археологическо отделение при Св. Синод със задача да уреди Църковен археологически музей, за устройството му, задачите за издирване и описване на старините от архиерейските наместници, енорийските свещеници и църковните настоятелства по места. 23 апр. 1921 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
18000060Видин фонд 10Kопис 2а.е. 4лист 120-121
Писмо от Св. Синод на Българската църква до Председателя на Министерския съвет (Александър Стамболийски) относно протеста на Св. Синод срещу предписанието на Министерството на народното просвещение да предаде сградата на Софийската духовна семинария за нуждите на Агрономическия факултет. 29 юли 1921 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
18000063Видин ЧП 411лист 1-4
Вестник „Зора“, брой 4564, със статии и репортажи за освещаването на мавзолея – паметник на първия екзарх Антим І; правителствения проект за организиране на стопански съсловия в държавата; връзките между СССР и България и др. 17 септ. 1934 г.
  виж всички 8 изображения на документа        
18000064Видин фонд 10Kопис 2а.е. 85лист 5-19
Писмо от Св. Синод на Българската църква (с наместник-председател Видинския митрополит Неофит) до министъра на народното просвещение (Михаил Йовов) за възпитанието в българското училище, учебните програми и религиозно-нравственото възпитание. 17 март 1936 г.
  виж всички 29 изображения на документа        
18000065Видин фонд 10Kопис 2а.е. 11лист 78-79
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинската митрополия за начините, по които да бъде отбелязана 100-годишнината от рождението и 25-годишнината от кончината на Екзарх Йосиф през 1940 г. 4 май 1940 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
18000066Видин фонд 10Kопис 2а.е. 12лист 67
Поверително окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинската митрополия за становището на синода и направените постъпки пред МВРНЗ да не бъдат назначавани на държавни и обществени служби в новоосвободените земи католици-унияти, като вредни за верското ни и държавно единство. 12 окт. 1942 г.

18000067Видин фонд 10Kопис 2а.е. 14лист 4
Окръжно писмо от Св. Синод на Българската църква до Видинския митрополит Неофит за всенародно честване на 75-годишнината от избирането на Екзарх Антим І. 30 ян. 1947 г.

18000068Видин фонд 345Kопис 1а.е. 60лист 74
Писмо от Екзарх Йосиф до директора на Видинската гимназия с благодарност за поздравите, отправени до Екзарха по случай празника „Св. св. Кирил и Методий“. 12 май 1904 г.

18000073Видин фонд 10Kопис 1а.е. 819лист 1
Писмо-покана от Цариградската патриаршия до Преславския митрополит Антим (по-късно Видински митрополит и Български екзарх Антим І), за участие в събрание по българския въпрос на 12 апр. 1864 г. 6 апр. 1864 г.

18000074Видин фонд 19Kопис 1а.е. 2лист 1
Удостоверение на Найчо Цанов за народен представител от ІХ Обикновено народно събрание. [1896]

18000075Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 1
Снимка на Найчо Цанов в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000076Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 2
Снимка на Найчо Цанов в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000077Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 3
Снимка на Найчо Цанов в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000078Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 4
Снимка на Найчо Цанов в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000079Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 5
Снимка на Найчо Цанов в опълчението при отбраната на Видин в Сръбско-българската война 1885 г. 1885 г.

18000080Видин фонд 19Kопис 1а.е. 164лист 2
Снимка на Найчо Цанов и други пред сградата на Народното събрание – София. [след 1910 г.]

18000081Видин фонд 19Kопис 1а.е. 164лист 6
Портретна снимка на Найчо Цанов. [1920 г.]

18000082Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 7
Снимка от митинг на Демократическата партия във Видин на 18 април 1899 г., с участието на Петко Каравелов и Найчо Цанов. 18 апр.1899 г.

18000083Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 19
Снимка на учредителите на първото бюро на Демократическата партия във Видин през 1895 г., сред тях са Петко Каравелов и Найчо Цанов. Пролетта на 1895 г.

18000084Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 18
Снимка от митинг на Демократическата партия във Видин с участието на Петко Каравелов и Найчо Цанов. [1899 г.]

18000085Видин фонд 19Kопис 1а.е. 163лист 15
Снимка на състава на Втора рота от Допълнителната дружина, участвала в отбраната на Видин през Междусъюзническата война. 19 юли 1913 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000086Видин фонд 19Kопис 1а.е. 1лист 1
Диплома от княз Александър Батенберг за награждаването на Найчо Цанов със сребърен кръст ІV степен за проявена храброст през Сръбско-българската война 1885 г. 1 ян. 1886 г.

18000087Видин фонд 19Kопис 1а.е. 10лист 1-2
Вестник „Найчо Цанов – посмъртен лист в чест на народния трибун“, брой единствен, София – Видин, ноем. 1947 г., със статии и спомени за Найчо Цанов, семейни и други снимки. Ноем. 1947 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
18000088Видин фонд 19Kопис 1а.е. 22лист 1
Манифест към българския народ от 39 опозиционни народни представители от ХІІІ ОНС, сред които и Найчо Цанов, за решението им да не участват в заседанията на Народното събрание поради нарушаване на Конституцията от управляващите. 12 дек. 1903 г.

18000089Видин фонд 10Kопис 1а.е. 118лист 1
Диплома на Антим І – Български екзарх и Видински митрополит, за завършено образование в Богословското училище в Халки, Турция, на 4 юли 1848 г. 4 юли 1848 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
18000090Видин фонд 10Kопис 1а.е. 21лист 1
Послание от Вселенския патриарх дадено на Антим І при избирането му за Видински митрополит през 1868 г. Апр. 1868 г.

18000091Видин фонд 10Kопис 2а.е. 227лист 89
Проект за паметник – мавзолей на Първия български екзарх Антим І във Видин. Апр. 1927 г.