Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“.
22.03.2019

Обявление за конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив  в отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“  в Държавна агенция „Архиви“.

Краен срок за приемане на документи до 17.30 ч. на  04.04.2019 г.

>>