Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“                    

Проект „България и Европа“ за издаването на албум с уникални и ценни документи от българските държавни архиви, които проследяват европейското политическо, икономическо и културно влияние в България от Средновековието до средата на ХХ в.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на програма „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура“.

Период на изпълнение: 13.12.2017 г. – 30.04.2018 г.

Обща стойност на проекта: 15 000 лв.

Резултати:

• Издаден представителен албум „България и Европа” (на хартиен и електронен носител) на български и английски език с архивни документи като съществена част от българското и европейското културно-историческо наследство;

• Представени са различни аспекти от европейското присъствие в българските земи от Средновековието до средата на ХХ в. чрез уникални, ценни и атрактивни архивни документи;

• Албумът допринася със силата и обективността на архивния документ за формиране разбирането за България като неизменна част от общоевропейската история, култура и достижения.

Електронният вариант на албума бе предоставен на участниците във форума „Среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС с държавните и правителствени ръководители на страните от Западните Балкани“, проведена на 17 май 2018 г. от Календара на Българското председателство. Английският вариант на албума бе предоставен като подарък на всички участници в Годишната среща на Групата на европейските архиви към Европейската комисия и на конференцията на Европейския борд на националните архивисти към Съвета на Европа в София. Албумът е достъпен свободно за разглеждане и изтегляне на административната интернет страница на агенцията и е разпространен сред държавни, научни и културни институции.

                 


Още за албума


Вижте всички новини свързани с този проект
>>