Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект “Богатствата на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова 1890-1977”

Наименование на проекта: “Богатствата на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова 1890-1977”

Финансираща организация: Столична община

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Период на изпълнение: юли-декември 2012 г.

Цели на проекта: Реставрация на живописните произведения на Бистра Винарова и подобряване на възможностите за използване на документите от Националния архивен фонд от потребителите на архивна информация.

Целеви групи
Историци, учени, изследователи на изкуството, работещи в областта на реставрацията и анализатори на културни взаимодействия между европейското и българско изкуство, критици, журналисти, художници, политици интересуващи се от историческите личности (Симеон Радев и Бистра Винарова-Радева) и влиянието им в политическия живот, теоретици на литературата, поезията и мемоарната литература и документалистика.

Дейности
Реставрация  и консервация на 46 картини на Бистра Винарова.  Оразмеряване и монтиране в паспарту на общо 160 произведения: от тях 60 графики и 100 оригинални рисунки. Изготвена паспорти за реставрацията на всяко произведение.  Мултимедийно представяне на проекта.

Резултати

Над 200 художествени произведения на Бистра Винарова, една голяма българска художничка с принос в европейското изкуство, са възстановени и подготвени за тяхното популяризиране.

Вижте всички новини свързани с този проект
>>