fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


В ДАА беше представена изложбата „Велико Търново – част от Европа”
18.12.2018

На 18 декември 2018 г. в зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“  беше представена изложбата на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите по проект на ДАА „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен  живот в Търново” на ДА „Архиви“. Проектът е обвързан тематично с обявената година на Европейското културно наследство през 2018 г., като целта му е за период от осем месеца да бъде изследван приносът на търновци, учили в Европа и приложили знанията си в родината, и европейци, работили и допринесли за развитието на културата, образованието и в частност за обществено-икономическото развитие на Търновския край.

При откриването, председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев определи проекта като общественозначим и успешен. За резултатите от изпълнението на дейностите от проекта говори Боряна Маринова – началник отдел „Държавен архив“ – Велико Търново и ръководител на проекта. Реализирани са четири продукта: представяната  изложба; една  мултимедийна изложба вече представена в държавните архиви в Силистра, Габрово, Русе, Разград и Букурещ, Румъния; изработени 400 диска със същата дигиталната изложба; 175 броя календари за 2019 г., които ще бъдат разпространени в страната.

Изложбата представя чрез документи и снимки от фондовете на ДА – Велико Търново 40 личности, получили образованието си в чужбина и дали своя принос за развитието на обществения, политическия, икономическия и културния живот на града, някои от които имат лични фондове в архива. Място в изложбата намират известни търновски учители, работили в Мъжката и Женската гимназии, между които Тодор Шишков, Васил Берон, Карл Шкорпил, учители – общественици – Моско Москов, Йордан Кулелиев, известните учителки и търновски  общественички Зоя Ставрева и Невена Събева. Разкриват се моменти из живота на архитектите Георги Козаров и Джовани Мосути, на паркостроителите Антон Новак и Георги Петков, на лекарите Трейман и Черненко, благодарение на които са открити Санаториума за гръдноболни и Бактериологичния институт. Присъстват документи за търновски аптекари, както и на първата дипломирана акушерка – Цанка Събева. Специално място заемат видни общественици – дарители,  завещали имоти и пари в полза на града, както и някои от Търновските митрополити, известни с благотворителната си дейност.

В дигиталната изложба във връзка с проекта и по повод инициативата на ДА - Велико Търново за събиране на документи от личен произход са поместени и част от даренията. Включени са снимки на д-р Гатьо Умников, който основава първото отделение за кожни и венерически болести в североизточна България към Великотърновската първостепенна държавна болница „Княз Борис”, както и на музиканта Калоян Трифонов и неговата майка – Дочка Михова, учител, музикант, хоров диригент.  Интерес представляват снимките, направени от учениците от ателие „Фотографско приключение”, които са заснели обектите, присъстващи в дигиталната изложба и дават възможност за паралел между минало и настояще.

Изложбата може да бъде разгледана до края на януари 2019 г.

>>