fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Излезе от печат „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІI (1953–1956)”
07.01.2019

В началото на 2019 г. излезе том 69 от поредицата на Държавна агенция „Архиви“ „Архивите говорят“ – „Политическа история на съвременна България. Сборник документи Т. ІІI (1953–1956)”, подготвен от проф. д-р Любомир Огнянов.

Обект на разглеждане в сборника са етапите на т.нар. „десталинизация“ и плахите опити за икономически и социални промени, извършени от БКП през 1953-1956 г. Публикуваните документи характеризират епохата, в която продължава прилагането на съветския модел на обществено устройство и държавно управление в условията на тежки вътрешнопартийни борби в БКП при запазване на пълен партиен контрол върху всички звена на политическата система в страната. Макар че Априлският пленум от 1956 г. осъжда някои от проявите на „култа към личността“ в предходната епоха, той не успява да промени нито политическата система, нито общественото развитие. Публикуваните документи разкриват и нагласите за „размразяване“ на наложения сталинистки режим в България, срещнали пълно неразбиране и упорита съпротива в средите на управляващия комунистически елит.

В сборника са включени документи и материали, съхранявани в Централния държавен архив (ЦДА) и Архива на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (АКРДОПБГДСРСБНА), Държавния военноисторически архив (ДВИА) и Държавен архив (ДА) – София. Други са извлечени от стенографските дневници на Първото (дн. Двадесет и седмо) и Второто (дн. Двадесет и осмо) Народно събрание, от „Известия на Президиума на Народното събрание“ и от периодичния печат. Трети са вече публикувани в документалните сборници на Държавна агенция „Архиви“ и КРДОПБГДСРСБНА.

 

>>