Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Посещение на делегация на Държавна агенция „Архиви“ в Китай
22.04.2019

В рамките на Споразумението за сътрудничество между българските и китайските архиви, от 16 до 19 април 2019 г. делегация на Държавна агенция „Архиви“, водена от председателя на агенцията доц. Михаил Груев, бе на посещение в Китай. Проведени бяха срещи с генералния директор на Националната архивна администрация на Китай – г-н Мингуа Ли и с неговия заместник – г-н Лишенг Лиу. Отделна среща беше организирана с ръководството на Първия исторически архив на Китай в Пекин, разположен в Забранения град. Директорът на архива г-н Сенлин Сун представи на българските гости най-ценните документи в архива, включени в международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“. Г-н Сун показа и условията на съхранение на документите, архивохранилищата, читалните, лабораториите по реставрация и консервация и работните помещения. Обменена беше информация относно различните стандарти на съхранение и дигитализация на документи в двете страни.

На 17 април 2019 г. българската делегация беше посрещната в архива на гр. Тиендзин. Това е четвъртият по големина китайски град с население от около 15 млн. души. Архивът му е един от най-модерните и добре оборудвани в страната и се намира в сграда, специално построена за целта през 1999 г. Българската делегация беше изключително впечатлена от условията и от темповете на дигитализация на архивното наследство. До днес двата отдела с численост около 70 човека, занимаващи се с този процес, са дигитализирали около 4.8 млн. документа, съставляващи около 40% от общия обем на документите. В архива има и отделно функционираща студия за дигитализация на аудио и видео документи. На българските гости бяха предоставени китайските стандарти за дигитализация на различните типове такива документи и бяха дадени някои технически спецификации на използваната в тези процеси техника.

С китайските колеги бяха договорени и конкретни стъпки на бъдещото двустранно сътрудничество. Във връзка с предстоящото честване на 70-годишнината на Китайската народна република и на установяването на дипломатически отношения между двете страни беше договорена подготовката на специална изложба. Предвижда се, със съдействието на парламентарната комисия за българо-китайско приятелство в Народното събрание, тя да бъде показана в Българския парламент, а след това и в Китай. Във връзка с това, в рамките на посещението беше организирана и среща с българския посланик в Пекин г-н Григор Порожанов. Той изрази пълна подкрепа както за организацията на предвижданата изложба, така и за всички бъдещи съвместни инициативи между двете институции.

С китайските архиви бяха договорени също обмен на специалисти в областта на реставрацията, размяна на материали в областта на архивната методика за архивните издания на двете страни, както и представяне в превод на български език на документи от времето на династията Цин (1644–1912), отнасящи се за българите.

 

 


>>