Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Книжка 1 на сп. „Архивен преглед“ за 2019 г.
26.07.2019

Четете в броя:
• Отчет за дейността на Държавна агенция „Архиви“ през 2018 г.
• Професор Андриана Нейкова на 70 години
• За архивния фонд на Борислав Дряновски в Държавен архив – Варна
• Централният военен архив в края на ХХ в.
• Непознати моменти от ученическите години на Дора Габе

>>