Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Участие на доц. д-р Михаил Груев в редовните шестмесечни срещи на ГЕА и ЕБНА
04.10.2019

В периода 18-22 септември 2019 г. председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев взе участие в редовната шестмесечна среща на Групата на европейските архиви (ГЕА) и на Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА) в Хелзинки, Република Финландия.

Основните обсъждани теми на заседанието на ГЕА бяха новите подходи в дигитализацията на големи обеми от документи, проектното архивиране (Archiving by Design), както и обвързването на деловодните системи с електронното архивиране. Във връзка с последната тема бяха представени добри практики на френските и на финландските архиви.

Към отделните национални архиви бяха отправени покани за участие в големи европейски структурни проекти, като Time Machine, управляван от международен борд под шапката на Центъра за архивни проучвания ICARUS, и European Digital Treasures – проект, менажиран от широк консорциум, съставен от архивите на Норвегия, Унгария, Испания, Португалия, Малта, както и от ICARUS. Представен беше и новият AGM-портал на Европейската комисия, свързан с организацията на нейната международна дейност.

>>