Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Подобряване условията на труд за служителите в ДА – Търговище
24.11.2020

Съгласно решение на ДАА (заповед № 74/22.05.2020 г. на Председателя на ДАА) и участие в процедура за финансиране от фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика с проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“, в административната сграда на ОДА – Търговище бе извършен вътрешен ремонт, целящ подобряване и привеждане условията на труд на служителите в съответствие със съвременните изисквания и норми. Вътрешен ремонт в сградата не е извършван през последните близо 30 год., с изключение подмяна на прозоречна дограма.
След проведена процедура по ЗОП, за изпълнител на ремонтните дейности е избрана фирмата „Дяков строй“ ЕООД – гр. Търговище.

В пространството на 3-етажната сграда, находяща се на ул. Клисура, № 5, по проекта е извършен ремонт на работни и сервизни помещения, читалнята и коридори, разположени на 2-ри и 3-ти етаж и на стълбищната клетка.

В читалнята и работните помещения са подменени нехигиеничните подови настилки от мокет и балатум с практичния и лесен за поддържане ламиниран паркет. Извършена е шпакловка и боядисване на стени и тавани в помещенията и коридорите. Подменени са прилежащите врати и осветителните тела.

Изцяло подновени са и сервизните помещения – санитарен възел и битови помещения за отдих с поставяне на нов теракот и фаянс и санитарни принадлежности.

Изпълнените ремонтни дейности на стълбищната клетка включват шпакловка и боядисване на стени и тавани.
Общата стойност на извършените строително-ремонтни дейности по проекта е в размер на 46 950,24 лв., от които 30% се финансират от бюджета на фонд „Условия на труд“. В работните помещения и читалнята е предвидена подмяна на амортизираното офис обзавеждане с ново – работни бюра и секционни шкафове; заседателна маса и столове за оформяне на сектор за работни срещи и заседания, чието финансиране е със средства от бюджета на ДАА.

Реализираните строително-ремонтни дейности по проекта ще допринесат за значително подобряване и привеждане условията на труд за служителите в съответствие със съвременните норми и изисквания, както и ще осигурят благоприятна среда и подходящи условия при предоставянето на административни услуги и обслужването в читалнята на архива.>>