Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Извършен ремонт в сградата на ДА – Сливен
24.11.2020

Съгласно решение на ДАА (заповед № 74/22.05.2020 г. на Председателя на ДАА) и участие в процедура за финансиране от фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика с проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“, в административната сграда на ОДА – Сливен бе извършен ремонт.

След извършения ремонт архивът разполага с нови, освежени и просторни архивохранилища, където безопасно ще се съхраняват най-старите документи. Извършена бе и реконструкция в едно от помещенията с цел разширяването му и осигуряване на повече място за съхранение на документите. Монтирани са и нови алуминиеви врати на хранилищата със специални клапи за проветрението им.

Ремонтните дейности включваха и пребоядисване на стълбището в сградата, като така се създаде много по-приятна и чиста атмосфера за читатели и служители.


 

>>