Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Студент по Приложна германистика изнесе беседа на немски език за дейността на ДА – Шумен
21.10.2019

На 18 октомври 2019 г. в Държавен архив – Шумен се проведе изпит по екскурзоводство по специалността Приложна германистика на Радослав Ангелов, студент трети курс в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, с ръководител на дисциплината гл. ас. д-р Даниела Кирова.

Пред преподаватели и колеги Радослав Ангелов изнесе беседа на немски език за дейността на архива, представи постоянната експозиция от снимки, както и изложбата, посветена на влиянието на унгарската емиграция върху живота в Шумен, показа как се съхраняват документите в архивохранилището, както и някои от особено ценните и уникални документи – снимката на първия български оркестър, формиран от унгарския емигрант Михай Шафран, като тази снимка е определена като най-ранната заснета снимка в България в изследването на Петър Боев „Фотографското изкуство в България 1856–1944 г.“; снимка на Алеко Константинов, Михаил Такев, Васил Рашко, околийски управител на Пещера, заснета на 11 май 1897 г., няколко часа преди убийството на Алеко Константинов;  скица, изготвена от д-р Петър Кърджиев, на фасадите на къщите по възрожденската улица „Араста“ (дн. „Цар Освободител“) и учредителния протокол на Българско акционерно пивоварно дружество –  Шумен.

Екипът на Държавен архив – Шумен желае успех на Радослав и неговите колеги!>>