Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Посещение на ученици в Държавен архив – Шумен по проект „Занимания по интереси“
25.10.2019

На 25 октомври 2019 г. Държавен архив – Шумен беше посетен от група ученици от СУ „Йоан Екзарх Български” с ръководител преподавателят по история г-н Петър Петров, които започнаха работа по проект „Занимания по интереси“.

Д-р Антония Панева – началник на отдела, изнесе беседа за създаването и значението на архивите за съхраняването на българската история и националната памет, за начините на попълване, класифициране и съхранение на Националния архивен фонд, както и за някои от по-интересните и уникални документи, пазени в архива. Учениците имаха възможност да се запознаят с информационната система на държавните архиви, която дава удобен и бърз начин за достъп до архивния справочен апарат и би могла да бъде изключително полезна при бъдещите им изследвания в областта на историята.  

 
 

>>