Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Отбелязване на Международния ден на архивите в Държавен архив – Варна
18.06.2018

Държавен архив – Варна отбеляза Международния ден на архивите с няколко инициативи.

• Представяне на изложба „Държавен архив – Варна. История и развитие“;

• Представяне на оригинални документи на Регионалната организация на евреите „Шалом“ – Варна (дарение, отличено като най-ценно за 2017 г.);

• Награждаване на читател на 2017 г. (Тодор Росенов Райков, студент в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“  – Варна, изследовател на здравеопазването във Варна преди 1944 г.);

• Награждаване на дарител, направил най-ценното дарение за 2017 г. - Регионална организация на евреите „Шалом“ – Варна. Документите са предадени през 2017 г. от организация „Шалом“, представлявана от председателя Олег Калдерон, дарени са безвъзмездно. Постъплението е първо по ред с обем от 2 л.м. Протоколни книги (1952–1999 г.); устави и проектоустави (1955, 1990, 1995 г.); протоколи от годишни отчетни събрания (1966–1992 г.); отчети и доклади за дейността (1960–1969 г.); планове за дейността (1968–1970 г.); кореспонденция с Централната консистория (1959–1990 г.); обща кореспонденция (1957–1999 г.); бюджети и проектобюджети (1961–1997 г.); партидни книги (1958–1986 г.); отчетен доклад на ревизионната комисия (1960–1961 г.); касови книги (1974–1999 г.); документи за парични помощи (1991–1998 г.); договори за стопанска дейност (1948–1958 г.); дневници за кореспонденция (1947–1997 г.); списъци на евреи, заминаващи за Израел; анкетни карти за връзки с Израел; доклади и беседи за различни празници и чествания; беседи на Барух Спиноза; списъци за абонамент за вестник „Еврейски вести“ (1954–1966 г.); архитектурни и технически проекти за клубно помещение на еврейския дом и читалище „Б. Дубавницки“; архитектурен проект на жилищна сграда в Провадия; спомени за дейността на дружеството; снимки. Г-жа Марта Ненова, активен деятел на дружество „Шалом“, прие грамотата от името на ръководството на дружеството и сподели, че дарените през 2017 г. документи няма да останат единствени. Предстои инициатива за издирване и събиране на документи и снимки, измежду членовете на организация „Шалом“, с цел обогатяване на фонда, предаден в Държавен архив – Варна.

• Награждаване на Приятел на архива за 2017 г. („АНДАРИ“ - Анатолий Радев и Дария Василева – творчески екип с иновативни идеи, оригинално представяне и реализиране на проектите, съвременни и свежи решения за експониране и активно ангажиране на публиката. Съвместната изложба „ЗА СЕБЕ СИ Кирилъ Шиваровъ“, открита в Държавен архив – Варна на 14 юли 2017 г. допринесе за преоткриване личността и творчеството на скулптора Кирил Шиваров. Популяризирането на наследството на Кирил Шиваров, „АНДАРИ“ продължи с организирането на съпътстващи събития – представяне на каталога от изложбата, редица медийни изяви, пешеходна разходка с краеведа Християн Облаков „...по стъпките на скулптора Кирил Шиваров“ за представяне на живата архитектура, наследена от скулптора по старите сгради на Варна, няколко срещи-разговори с роднини и наследници на твореца, с посетители на изложбата, предизвикване на непрекъснат интерес в електронните медии. Това събитие намери продължение в гостуването на изложбата в Държавна агенция „Архиви“ – София, открита в Деня на народните будители.

• В навечерието на празника Държавен архив – Варна бе посетен от Добри Христов Вацке (внук на именития български композитор Добри Христов). Той пожела да се запознае с документите, съхранявани във фонда на композитора и в знак на благодарност изрази желание да дари оригинални документи и снимки, които да обогатят фонда на Добри Христов. Г-н Вацке бе удостоен с грамота.
https://www.facebook.com/notes/DH/1541102839335451/

Събитието бе отразено от „Морски вестник“.
http://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/062018_24.html
>>