YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавен архив - Кюстендил в Международния ден на архивите
11.06.2019

На 10 юни 2019 г. по случай Международния ден на архивите Държавен архив – Кюстендил връчи грамоти на номинираните в категориите „Читател за 2018 г.“, „Дарител за 2018 г.“ и „Приятел на Архива за 2018 г.“.

С най-много посещения за „Читател на 2018 г.“ е наградена Светла Александрова-Анева. От 2009 г. тя е уредник в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил. Представя творчеството на Майстора и други кюстендилски художници в редица изложби и публикации.

Дарител на 2018 г. е Никола Кадийски за предоставените от него документи от личен произход, отразяващи дейността му в сферата на просветата, профсъюзната дейност, краезнанието и културата. Те са регистрирани като самостоятелен архивен фонд.

Приятел на Архива за 2018 г. е Стефан Христов, който като създател и администратор на фейсбук групата „Стари снимки от Кюстендил“, популяризира снимки, статии и информации от фейсбук страницата на Държавен архив – Кюстендил.

На събитието присъстваха ученици от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил, придружени от педагогическия съветник Елеонора Христова. Учениците се запознаха с реда за ползване на документи в читалнята, с личен и учрежденски фонд, както и с Информационната система на държавните архиви.
Бяха експонирани оригинални архивни документи на Читалище „Братство“ – Кюстендил във връзка със 150-годишнината от създаването му, които предизвикаха голям интерес.

Събитието бе отразено в медиите.
 


>>