YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ за първи път на посещение в Държавен архив – Кюстендил
13.02.2017

На 7 февруари 2017 г. ученици от VIII, X и XI клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт за първи път прекрачиха прага на Държавен архив – Кюстендил, където се запознаха с „тайните“ на архивната професия и видяха къде и как „живеят“ документите на инстиуциите и значими личности от Кюстендилска област. Голям интерес предизвикаха показаните оригинални документи: разписка за даване пари в заем на Димитри Караманов от Христо Стоянов с поръчител от 1866 г., писмо на Николай Романович Овсянин до Ильо Войвода за извършени своеволия от четата му от 28 авг. 1878 г., Протоколна книга на Градски общински съвет – Кюстендил от 1891 г., снимка на Гоце Делчев от 1900 г., изследванията на Владимир Караманов: „Нареждане на първите местни власти в гр. Кюстендил и окръга му“ и „Кратка история на първата построена държавна сграда в Кюстендил след Освобождението на България“ и др. Докосването до оригиналните текстове впечатли присъстващите и пробуди много въпроси затова как са били запазени, кой и как е предал документите, защо продължават да се пазят и др. В отговор бяха коментирани темите относно комплектуването, съхранението и използването на архивните документи.
На учениците бе представена и интернет страницата на Държавна агенция „Архиви“ и бе обяснено как могат да търсят информацция за ценнните архивни документи – обект на Националния архивен фонд. Доволни от видяното, учениците си тръгнаха с намерението да доведат в архива свои близки и приятели.

 
     


>>