YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Национална научна конференция „Монтана – мост на цивилизации"
09.06.2011

Община Монтана, Държавна агенция „Архиви" и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организират Национална научна конференция на тема „Монтана – мост на цивилизации". Конференцията ще се открие в 13.00 часа, на 9 юни 2011 г. в Общински младежки дом – Монтана и ще продължи на другия ден от 9.00 часа.

Посветена е на кръглите годишнини от обявяването на селището за град: 1850 години - център с муниципиално право и администрация с името Монтана (161 г.), и 120 години от повторното му обявяване за град с името Фердинанд (1891 г.). Конференцията е част от програмата за отбелязване празника на град Монтана, които се чества на един от най-почитаните и светли християнски празници - Свети Дух. Девети юни е  и Международният ден на архивите.

С научни доклади и съобщения 35 изследователи – традиционалисти и иноватори, ще представят еволюцията на съотношението „град-село-град", използвайки документалното наследство за града Монтана, Фердинанд и Михайловград, за селото Кутловче и Голяма Кутловица.  Научен ръководител на конференцията е академик Георги Марков, директор на Института за исторически изследвания към БАН.

Ще участват 17 учени от пет института и научния архив на БАН. Сред тях са представителите на   Института за исторически изледвания , ръководителите на секции „Средновековна история на България" – проф. д.и.н. Илия Илиев, и на „Нова българска история" – доц. д-р Василка Танкова.  Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей ще се представи с петима изследователи, начело с директора – проф. д.изк. Лозанка Пейчева. Интересни изследвания ще представят и учени от Института за балканистика с Център по тракология, от Националния археологически институт с музей, от Института по изкуствознание и от Научния архив на БАН.

В научна програма на конференцията са включени и изследователи от Софийския, Великотърновския, Шуменския и Югозападния университети, от национални и регионални институции. 

С научен доклад  ще  участва и авторът на „Книга за цар Фердинанд и българите" - доцент Жоро Цветков.

Основната цел на организаторите е да се даде възможност на учени от България да представят от античността до наши дни, своите дългогодишни изследования, свързани с град Монтана и региона, да се установят контакти за осъществяването на съвместни проекти и обмяна на опит в областта на историческото познание.


>>