YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Документална изложба „Памет за Левски“ в Държавен архив – Монтана
07.03.2017

На 17 февруари 2017 г. в сградата на Държавен архив – Монтана бе открита документалната изложба „Памет за Левски“, посветена на 144-годишнината от гибелта на Апостола. Своята съпричастност към събитието изразиха с присъствието си доц. Борислав Великов, г-н Златко Живков – кмет на Община Монтана, представители на държавни и общински институции, на неправителствени и обществени организации, приятели на архива, граждани на Монтана.

Изложбата е подготвена от Държавен архив – Монтана. Целта е чрез архивни документи да бъдат представени свидетелствата на почит към делото на Васил Левски през годините от населението от регион Монтана.

На 14 табла са експонирани копия на 45 документа, сред които и репродукции на три графики на монтанския художник Венелин Захариев. Посетителите могат да проследят живота и дейността на Апостола в кратка хронология; да видят копия на негови снимки – като знаменосец в четата на Панайот Хитов и легист във Втората легия на Раковски, негативите на които се съхраняват в архивия фонд на Българска фотография – клон Михайловград. Експонирани са снимки, покани, афиши за отбелязване годишнини от смъртта и рождението на Васил Левски през годините. Най-старият документ е от 18 януари 1898 г. – програма на Комитета по отбелязване 25-годишнината от смъртта на Апостола; показано е и писмо от директора на Ломското държавно педагогическо училище до кмета на Градско общинско управление – Лом от 4 февр. 1898 г., с което го известява, че училището поема инициативата за отбелязване 25-годишнината от смъртта на Левски и мероприятията, които ще бъдат проведени в град Лом. Посетителите могат да видят и покана от кмета на Градско общинско управление – гр. Фердинанд (Монтана) Гоцо Митов от 12 февр. 1923 г. за отбелязване 50-годишнината от смъртта на Левски, с която призовава обществеността на града за включване в мероприятието. Показани са и снимки на паметниците и паметна плоча на Левски, построени на територията на област Монтана – в градовете Монтана, Вълчедръм, Вършец, Берковица и Лом, с кратка информация за всеки един от тях – проектанти и изпълнители, височина на паметника, материал, от който е направен, дата на откриването му, надписи върху него и пр. На две табла са експонирани завети на Левски, които всеки трябва да помни и да предава на идните поколения, за да бъде жива и паметта за Апостола.>>