Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавен архив – Перник в Международния ден на архивите
09.07.2019

Като акцент за отбелязване на Международния ден на архивите и във връзка с честванията на 7 юни 2019 г., посветени на 140-та годишнина на Районен съд – Трън, Държавен архив – Перник участва в изготвянето на рекламна дипляна за правораздавателната власт в пограничния град. Трънският административен и съдебен център е обособен през юли 1879 г. и включва Трънско, Брезнишко и Царибродско. Атрактивният рекламен материал съдържа кратък исторически преглед за развитието на институцията по документи, съхранявани в Държавен архив – Перник и бе специален подарък за гостите на тържеството, сред които председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, членове на Висшия съдебен съвет, на  Инспектората към Висшия съдебен съвет и областният управител на област с административен център Перник Ирена Соколова. >>