YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инициатива на Държавен архив – Перник по повод професионалния празник на архивиста
10.10.2015

По повод 10 октомври - професионалния празник на архивиста, Държавен архив – Перник стартира инициативата за представяне на изложбата „Войната”, посветена на 70 години от края на Втората световна война и участието на България в нея. Със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието са информирани всички училища от територията на областта за възможността от новата учебна година да бъдат представени таблата от експозицията. Целта е представянето й „на място“ в училище, запознаване на учениците с документалната история на Пернишки регион през този период и по-богатото илюстриране на учебно-възпитателния процес по темата. Заявеният интерес от страна на директори на учебни заведения и преподаватели по история на официалното й откриване мотивира Държавен архив – Перник да стартира инициативата с идеята да провокира младите хора да опознаят институцията, която съхранява документалните свидетелства за историята на региона и личности от местно значение. През октомври 2015 г. изложбата ще бъде представена последователно в Х основно училище „Алеко Константинов“ – Перник и ХI основно училище „Елин Пелин“ – Перник. Инициативата е естествено продължение на съвместната дейност на Държавен архив – Перник с училищата от областта, провеждана в годините под форма на открити уроци, беседи и участия по проекти и програми
>>