YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


„Мениджър за един ден“ в Държавен архив – Пловдив
31.10.2018

В инициативата "Мениджър за един ден" се включи Анджела Балева - ученичка в Средно училище „Черноризец Храбър“, Пловдив. На позиция младши експерт, Анджела се запозна с възможностите за търсене на документ
по тема в ИСДА, създаване на импортфайлове, дигитализация на документи. Ученичката работи съвместно
със старши експерт Наташа Атанасова в ИСДА и с главен експерт Григор Христев за дигиталнити копия.>>