YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Ден на отворени врати в Държавен архив - Пловдив
12.10.2016

На 10 октомври 2016 г. в Държавен архив – Пловдив се проведе Ден на отворени врати по повод 65-годишнината на централизираното архивно дело в България.
 
Посетителите имаха възможност да се запознаят с условията за съхранение на документите и работата в читалнята. Бяха им показани някои от ценните и атрактивни архивни документи – регистри по гражданско състояние, снимки, банкноти и др.
 
Тридесет ученика от Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия в Пловдив присъстваха на лекция-екскурзия за архива като институция, видяха интересни документи, бяха запознати с изтъкнати местни и с национално значение личности, предали документите си в Архива. Те разгледаха и изложбата „Когато завесата се вдигне“ – за развитието на театъра и операта в Пловдив.
 
Акцент за деня беше представянето на документалния сборник „Александър Петров Маринов – архивист и родоповед. 80 години – жизнен и творчески път“. Присъстваха граждани, колеги, роднини на юбиляра и представители на културни институции от града. Сборникът беше представен от доц. Христо Гиневски от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и доц. д-р Георги Митринов от Института за български език.
 
Александър Маринов подари на Архива ценно печатно издание – пълно течение на списание „Илюстрована седмица“ с прикрепени отделни броеве на вестниците „Голос“, „Глобус“, „Развигор“, „Родна книга“, „Стерелец“ и др., всички вече с антикварна стойност.


 


>>