YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Обновено хранилище на Държавния архив в Разград
15.12.2011

На 15 декември 2011 г. председателят на държавна агенция "Архиви" доц. д-р Мартин Иванов откри обновеното хранилище на Държавен архив – Разград. Ремонтът на първия етаж и покрива на сградата продължи два месеца. За да отговаря архивохранилището на всички условия за надеждно съхранение на архивни документи, ДА "Архиви" осигури инвестиция от 74 хил. лв. Подменени са дограмата, стелажите, външната и вътрешната мазилка, изграден е съвременен санитарен възел, почистен е дворът, боядисани са вратите, оградата и парапетите.      

>>