Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавният архив в Сливен чества 60-годишен юбилей
17.10.2019

На 16 октомври 2019 г. в сградата на Държавен архив – Сливен бе отбелязана 60-годишнината от създаването му. С Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавния архивен фонд (ДАФ) се основават държавни архиви в България. На основа на указа е създадено Архивно управление към Министерството на вътрешните работи. С Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. са регламентирани организацията, функциите и профилът на държавните архиви. През същата година към Архивното управление са изградени Централен държавен исторически архив, Централен държавен архив на Народна република България и териториални държавни архиви в 12-те окръжни центрове. След промяната на административно-териториалното устройство на страната през 1959 г. се открива и Държавният архив в Сливен. Негов пръв ръководител е Георги Георгиев. От 1961 г. архивът е на подчинение на Окръжен народен съвет – Сливен, а от 1988 г. е част от структурата на Община Сливен, когато през 1992 г. преминава на пряко администативно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. През 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас.

На тържеството присъстваха г-н Румен Иванов, зам.-кмет на Община Сливен, гости от РИМ „Д-р Симеон Табаков“, РБ „Сава Доброплодни“, Библиотека „Зора“, сем. Панови, колеги от Бургас, Стара Загора и Ямбол, бивши колеги и ръководители на архива, дарители и др. От името на Община – Сливен г-н Иванов връчи плакет и поздравителен адрес с пожеланието да продължим доброто сътрудничество.>>