Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Съобщение
02.10.2020

Дирекция „РДА“ – Бургас информира потребителите на архивна информация, че съгласно чл. 6, т. 6 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в ДА „Архиви“, в периода от 5 октомври до 6 ноември 2020 г. включително ще бъде частично ограничен достъпа за ползване на документи в читалнята на отдел „Държавен архив“ – Сливен, поради преместване на архивните документи в други помещения свързано с извършване на строително-ремонтни дейности в 5 архивохранилища.
>>