YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Денят на българските архивисти в Държавен архив - Ямбол
10.10.2018

В Държавен архив – Ямбол Денят на българските архивисти премина в работни срещи с фондообразуватели и дарители. На гости в архива бяха Руска Братанова и Добринка Касърова, дарили документи през 2018 г., както и колеги от Художествената галерия, с които се подготвя съвместна изложба. >>