Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Възпоминателен знак на д-р Анастас Тодоров в Държавен архив - Търговище
30.07.2016

В Държавен архив - Търговище се съхранява интересен възпоминателен знак за участие на д-р Анастас Тодоров в Първия международен конгрес по микробиология в Париж, Франция. Той представлява метална отливка с диаметър 27 мм и тегло 9,96 г. Аверсът представлява профилен барелеф на Луи Пастьор и надпис „L • PASTEUR • 1822 •1896“. Реверсът е зает от следния текст: „PREMIER CONGRES INTERNATIONAL de MICROBIOLOGIE PARIS INSTITUT PASTEUR 1930”.

Удостоеният с почетния знак е видният български ветеринар-бактериолог д-р Анастас Тодоров. Роден е на 2 ноември 1892 г. в Търговище. Завършва ветеринарна медицина в Торино, Италия през 1922 г. Специализира Бактериология в Института „Луи Пастьор“ и Националната изследователска лаборатория на проф. Вале в Париж, Франция (1925–1927 г.). 
От 1923 г. д-р Тодоров работи в Централния ветеринарно-бактериологичен институт в София. През 1931 г. оглавява новооткрития Районен ветеринарно-бактериологичен институт в Стара Загора. Безспорна е заслугата му за организиране на ветиранарното дело в цяла Южна България. От 1942 г. до кончината си на 22 октомври 1944 г. е директор на Централния ветиранарно-бактеориологичен институт в София. Работи в областите на микробиологията, имунологията, имунопрофилактиката, епизоотологията. Научните му интереси са насочени конкретно към противотуберкулозния имунитет, противоантраксната ваксинация, профилактиката на кокошата холера и др. Автор е на българска ваксина против чумата и червенката при свинете. Инициира разработването на противочумен серум. Автор е на 42 научни публикации. Оценен е от колегите си като „един от заслужилите строители на ветиринарно-бактериологическото дело в страната“. Научният му капацитет и практическата му дейност са добре оценени в страната и в чужбина. От 1926 г. е дописен член на Френското дружество за практическа ветеринарна медицина. От 1936 г. е чуждестранен член на Френското дружество за сравнителна патология. От 1939 г. е член на Върховния ветеритарен съвет в Царство България. За цялостната си научна и научно-административна дейност през 1943 г. е удостоен с Народен орден за гражданска заслуга.

В разцвета на творческите си сили д-р Анастас Тодоров става жертва на професионалния си дълг – умира след злополука в лабораторията при приготвяне на ваксина против червенката при свинете.>>