Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Сертификат за завършено обучение получиха работещи в учрежденски архив и членове на ПДЕК на организации, фондообразуватели на ЦДА
17.05.2012

 
В изпълнение на чл. 17 от Закона за Националния архивен фонд  експерти от Държавна агенция ”Архиви”, отдел “Комплектуване на архивни фондове” на Централния държавен архив, проведоха курсове за обучение на работещи в учрежденски архиви и членове на постояннодействащи експертни комисии (ПДЕК) на организации – фондообразуватели на архива.  Темата на обучeнието бе  “Нормативно-методически изисквания за работата с документите, функции на ПДЕК, експертиза на документите – етапи и критерии, опазване на документите”. 
На 16 май 2012 г.  в зала ”Архиви” зам.-председателят на ДА "Архиви" г-жа Румяна Атанасова и  главният секретар  г-н Георги Чернев  връчиха сертификати на служителите, завършили курса.

Държавна агенция "Архиви" организира курсове за  обучение по организация на работата с документите за всички фондообразуватели по своя инициатива  или  по тяхно желание.
За повече информация може да се обръщате на тел. :  94 00 191, 94 00 131. 

>>