Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияИван Попзахариев – учител и общественик


Изложбата се посвещава на 155-та годишнина от рождението на учителя и общественик Иван Попзахариев.

Иван Попзахариев се отдава на учителската професия веднага след завършване на Шуменското педагогическо училище. Като учител той започва да работи през 1883 г. в с. Аврен, Провадийско, а от учебната 1889/1890 г. до 1926 г., в продължение на 36 години, преподава във великотърновски училища, едно от които е Мъжката гимназия „Св. Кирил“. През годините е бил учител по ръчна работа, рисуване, пеене, български език, религия и др. предмети.

Изложбата включва документи и снимки от учителската и обществената дейност на Иван Попзахариев: свидетелство за завършен клас в Шуменското начално училище; условно за назначаването му като учител в Търново 1889/1890; служебен списък  от 1890 г.; снимки със семейството му, ученици и учители, от специализациите му по ръчна работа в Германия и Швеция и от награждаването му като юбиляр по повод 40 години учителска дейност; рисунки и плетеници за онагледяване на учениците при обучението им по рисуване и ръчна работа; свидетелства и рисунки на негови ученици; част от кореспонденцията му, като член на училищни, читалищни настоятелства и физкултурни и други дружества; сборници от стихотворения и песни.

Целия си живот Иван Попзахариев отдава на възпитанието на подрастващото поколение и на борбата за по-добро бъдеще на българския учител. За дългогодишната си учителска дейност е удостоен с четири ордена за граждански заслуги и награден със сребърен медал за участие като доброволец в Сръбско-българската война 1885 г.
 Иван Попзахариев – учител и общественик
Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  Иван Попзахариев – учител и общественик  
>>