Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново


Посвещава се на 27 септември – световен ден на туризма

Великотърновското туристическо дружество „Трапезица – 1902“ e най-значимата за времето си организация в региона, която развива активна обществена дейност, насочена към опознаване на природата и развитие на различни туристически дейности. В Държавeн архив – Велико Търново се съхраняват документи на дружеството от неговото създаване през 1902 г. до 1962 г.

Изложбата проследява създаването, развитието и дейността на организацията от свикването на 17 март 1902 г. от Моско Москов събрание, на което се учредява дружеството, направен е изборът на първото настоятелство и се приема проектоустав. Проследява се идеята за съставяне и реализацията на туристически пътеводител, както и построяването на първата туристическа хижа „Трапезица“ на хълма Царевец. Показан е част от богатия снимков материал, съхраняван във фонда на дружеството, който проследява етапите от построяването на туристическия дом, снимки от излети, списък на председателите на дружеството и др. 
 118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново
118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  118 години Туристическо дружество „Трапезица“ във Велико Търново  
>>