fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg

Сигнали за корупция


Нов брой на сп. „Известия на държавните архиви“
06.03.2018

СЪДЪРЖАНИЕ НА кн. 110:

СТАТИИ
Д и м и т ъ р  М и т е в – „Четническата“ криза на Балканите от лятото на 1922 г. Международни измерения


ДОКУМЕНТИ
А н н а  К о ч а н к о в а – Саморъчни бележки на Първан Драганов, подготвени за неговата защита пред Първи върховен състав на Народния съд

А с я  Д е р т л и е в а - К и с е л и н о в с к а – Из архива на проф. Георги Боршуков. Кореспонденция, свързана с издаването на в. „Дъга“

Е в г е н и я  Р у с и н о в а – Писма на Дора Габе до Николай П. Николаев (1907–1911 г.)


ГАЛЕРИЯ
Фотоспомен за Дора Габе


ДНЕВНИЦИ И СПОМЕНИ
Ц в е т о м и р а  К о й ч е в а – Балканските войни 1912‒1913 г. Из дневника от войните на д-р Петър Недевски

М и л е н а  Т о д о р а к о в а – Дневник на поручик Тончо Пешев от участието му в Балканската война

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Д и м и т ъ р  Г р и г о р о в – Документален сборник проследява отношенията между Черна гора и България от 1878 до 1913 г.

Съдържание на „Известия на Държавните архиви“
кн. 101–110 / 2011–2015 г.


>>