fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


РДА – Велико Търново информира потребителите на архивна информация
02.02.2018

Информираме Ви, че на основание чл. 6, т. 6 от Правилника за реда и организацията на използването на документите в Държавна агенция „Архиви“ и във връзка с планирана паспортизация на архивните фондове  от "К" епоха, съхранявани в отдел „Държавен архив“ – Разград, за срок от 6 месеца, считано от 12.02.2018 г., достъпът до тези документи се ограничава. Ще бъдат извършвани само поръчки за спешни справки по тях, свързани с насрочени съдебни дела, за които да се представя документ.

>>