fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


РДА – Велико Търново информира потребителите на архивна информация
21.06.2018 - 13.07.2018

Информираме Ви, че съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви", в периода 3–13 юли 2018 г., включително, читалнята на отдел „Държавен архив” – Габрово при дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново ще бъде ЗАТВОРЕНА, поради реорганизация в обитаваната сграда и преместване на читалнята в друго помещение.

Ще бъдат извършвани само поръчки за спешни справки, свързани с насрочени съдебни дела, за които е необходимо да се представя документ.

>>