ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

English  


Карта на Санстефанска България.


ЗА БЪЛГАРИЯ «Back

На 19 февруари /3 март 1878 г., с подписването недалеч от Цариград в селището Сан Стефано на предварителния мирен договор между Русия и Турция, България възкръсва върху политическата карта на Европа. Нейната територия обхваща трите исторически и етнически области, населени предимно с българско население - Мизия, Тракия и Македония. С обща площ от 170 000 кв. км. тя става най-голямата балканска държава.
Последвалият Берлински мирен договор (1/3 юли 1878 г.), който окончателно урежда статуквото на Балканите, разпокъсва българските земи. Вместо държава в нейните естествени граници, се създава васално Княжество България, в което са включени Северна България и Софийския санджак. Южна България с наименованието Източна Румелия е обособена като автономна област в пределите на Османската империя под политическата и военна власт на султана, а Македония и Одринска Тракия остават под турско владичество.
Третата българска държава започва своя живот белязана от нерешения национален въпрос.