ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

І.БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА СЕМЕЙСТВО ТЪПЧИЛЕЩОВИ

 

Христо Петков Тъпчилещов

Роден през 1808 г. в Калофер, умира през 1875 г. в Цариград. Търговец, дарител, обществено-политически деец. Съдейства за съграждането на църквата “Св. Стефан” в Цариград (1849) и за организирането на Българската книжовна община (1856). Представител по църковния въпрос; член на Българската община в Цариград. След създаването на Екзархията е представител в Църковно-народния събор (1871) и член на Екзархийския съвет. Съпруг на Гена Симова – сестра на Ана Симова, омъжена за Христо Минков Тошков, и на Лала Симова, омъжена за Иван Миров Шишов.

Заедно с брат си Никола П. Тъпчилещов през 1822 г. създават търговска къща “Братя П. Тъпчилещови” и в 1833 г. отварят своя кантора в Балкапан, Цариград. Вероятно снабдени със специален султански ферман, получават данъчни облекчения и право на свободно пътуване из Османската империя. Двамата братя развиват вносна и износна търговия с кожи, вълна, коприна, розово масло и други стоки в Империята и с балканските страни, с Австрия, Русия, Италия, Франция др. През 1851 г. се разделят и всеки започва самостоятелна търговска дейност. Основаната от Христо П. Тъпчилещов фирма “Христо П. Тъпчилещов” е своеобразен координатор в дейността на много дребни търговци и комисионери. По време на Кримската война, благодарение на доставките за османската армия и за западните съюзници, той натрупва крупни суми.

 

Никола П. Тъпчилещов

Роден около 1817 г. в Калофер, умира през 1893 г. в София. Учи в Габровското взаимно училище при Неофит Рилски. Търговец в Цариград. Настоятел на сп. “Любословие” и на в. “Век”. Спомоществовател и член на настоятелството на църквата “Св. Стефан”. Установява се в София (1879).

 

Никола Хр. Тъпчилещов

Роден в Калофер, умира през 1893 г. на о-в Халки. Учи в Търговското училище на о-в Халки (1857–1858) и във Френския католически колеж в Бебек. Един от основателите на Българското читалище в Цариград и негов касиер (1866–1867, 1872–1875). Работи в кантората на фирма “Христо П. Тъпчилещов”.

 

Стоян Хр. Тъпчилещов

Роден през 1850 г. в Калофер, умира през 1896 г. в Цариград. Учи в Търговското училище на о-в Халки и в Имперския търговски лицей в Марсилия. Търговец.

 

Петко Хр. Тъпчилещов

Роден през 1854 г. в Калофер. Завършил Робърт колеж и Търговската академия в Лондон (1871). Председател на Българското благодетелно братство “Просвещение” (1875) и секретар и настоятел на Българското читалище (1876–1877) в Цариград. Секретар на МС в кабинета на д-р Константин Стоилов – съпруг на Христина Хр. Тъпчилещова.

 

ІІ. ИСТОРИЯ НА ФОНДА

 

Документите са първо постъпление в ЦДА. Откупени са от Христина Джидрова – правнучка на Христо П. Тъпчилещов, с протокол № 4 на ЦОК от 10 дек. 1998 г.