Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пазарни консултации относно „Избор на консултант, който да изготви техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за е-архивиране на ценни електронни документи, разработване на Ръководство за работа със системата за е-Aрхивиране на ценни електронни документи и обучението на 30 служители на Държавна агенция „Архиви“, както и методика за оценяване на офертите“
02.03.2021

№ на електронната преписка 115666
Наименование Пазарни консултации относно „Избор на консултант, който да изготви техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за е-архивиране на ценни електронни документи, разработване на Ръководство за работа със системата за е-Aрхивиране на ценни електронни документи и обучението на 30 служители на Държавна агенция „Архиви“, както и методика за оценяване на офертите“
Краен срок за подаване на оферти  
Допълнителна информация  
Документи Покана за участие 02.03.2021 г.,
15,46 ч 
     
  Оферта/и за участие в пазарни консултации  Дата и час на публикуване 
  Резултат/Доклад от проведени пазарни консултации/пазарни проучвания

Протокол вътр. № ЗАП-70#1_19 03 2021 г.
19.03.2021 г.,
13,58 ч

 
  Документи

Заповед № 79 от 30 март 2021 г.


30.03.2021 г.,
14,55 ч


>>