Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации, по реда на чл. 44 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“
08.04.2021

№ на електронната преписка
в ЦАИС „ЕОП“
T128958
Наименование Покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни  консултации, по реда на чл. 44 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“
   
Документи Покана за участие
изх. № 92-00-00-2 от 08.04.2021 г.
08.04.2021 г.,
16,16 ч 
  Приложение № 1
„Техническо задание за разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“
08.04.2021 г.,
16,22 ч 
  Приложение № 2
Образец на „Ценово предложение във връзка с участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП“
08.04.2021 г.,
16,24 ч 
     
Допълнителна информация Въпроси по Техническото задание (Приложение № 1 към поканата) 
могат да бъдат отправяни писмено до 17:30 ч на 15.04.2021 г., на ел. адрес: Delovodstvo@archives.government.bg
 
 
  СЪОБЩЕНИЕ
22.04.2021 г.,
13,49 ч


>>