Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019

От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви” (София, ул. „Московска” № 5) се провежда обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация” с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. В първия панел участваха председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев, заместник-председателят г-н Румен Борисов и главният секретар г-жа Наташа Димчева.

С любезното съдействие на служители от дирекция „Публичност на архивите” са подготвени плакат и разделител, които се предоставят на държавните архиви, служителите и представители на заинтересованите страни за популяризиране на усилията на Агенцията за усъвършенстване чрез внедряването на модела CAF.

Обучението се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 
 
   
>>