Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Проектът „Позитивни спомени от старите негативи“, изпълняван от Държавен архив – Плевен, беше отразяван в международната партньорска мрежа на Програма Интеррег Европа 2014–2020
04.01.2021

Публикациите, направени на уебсайта на Програма Интеррег Европа 2014–2020, които отразяват проект „Позитивни спомени от старите ленти“, правят видими неговите дейности и резултати в цяла Европа. 

1. На уеб сайта на проект CD-ETA, намиращ се на платформата на Програма Интеррег Европа 2014–2020, в секция „Новини“, на 13.09.2020 г. беше отразена стартиращата пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“. Публикацията предоставя информация както за самото събитие, така и за основните дейности, които предстоят да бъдат изпълнени по проекта. Публикацията може да бъде видяна на следния линк:
https://www.interregeurope.eu/cd-eta/news/news-article/6382/positive-memories-of-old-negatives/

2. В рамките на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014–2020, беше изработено промоционално видео, което отразява част от изпълнението на дейностите по проект „Позитивни спомени от старите негативи“, а именно – открит урок с ученици от ПГТ „Алеко Константинов“, гр.  Плевен и първата изложба, проведена в рамките на проекта на 06.03.2020 г. в гр. София, в сградата на Държавна агенция „Архиви“, ул. „Московска“ № 5.
Видеото е публикувано на уебсайта на Програма Интеррег Европа 2014–2020, раздел Project results – Web documentary. Видеото може да бъде видяно на следния линк:
https://stories.interregeurope.eu/stories/

Промоционалното видео (налично на български език, със субтитри на английски), представящо част от изпълнението на дейностите по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ е качено и на YouTube канала на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт:
https://www.youtube.com/watch?v=VmhH37_MEVE

3. Проект „Позитивни спомени от старите негативи“  е отразен в уебсайта на Програма Интеррег Европа 2014-2020, раздел Project results – Success stories about policy changes – Environment/юни 2020. Разделът представя успешни истории на различни проекти. Публикацията е налична на следния линк:
https://www.interregeurope.eu/projectresults/

4. Проект „Позитивни спомени от старите негативи“ е отразен и в публикация, разработена от експертите от Програма Интеррег Европа 2014–2020, която представя 30 успешни истории на постиженията на проектите по случай 30 години Програми Интеррег, която е включена в дигитална изложба на 18-та Европейска седмица на регионите и градовете. Експертите са избрали само по един проект от страна, като за България са се спрели на проект „Позитивни спомени от старите негативи“. Материалът е достъпен на стр. 24 в следния линк:
https://euregionsweek2020.tw.events/exhibitors/uploads/pdf_1/Interreg_Europe_Cooperation_results.pdf

5. За представяне на България е избрана историята на Проект „Позитивни спомени от старите негативи”, изпълняван от Държавен архив – Плевен. Проект „Позитивни спомени от старите негативи“ е финансиран по програма “Културно наследство”, модул „Съхранени и популяризиране на културното наследство”, одобрен за финансиране от Национален фонд „Култура”.
Историята на проект Позитивни спомени от старите негативи: https://drive.google.com/file/d/18nCfA5kvRCpOV2eePwtjDwQDGgSFF1ww/view?usp=sharing
 

>>