Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


В Ахтопол се проведе симпозиум “Експресионизмът днес”
14.10.2015

От 16 – 21 септември 2015 г. в Ахтопол се проведе симпозиум “Експресионизмът днес” в изпълнение на дейност 2 от проект “Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

В симпозиума участваха съвременни български художници, създаващи изкуство, диалогично свързано с експресионизма. Художниците Нора Ампова, Ема Ванкова, Радослав Димитров-Бадуля, Тереза Зикопулу и Калия Калъчева са млади творци с богати творчески биографии. Симпозиумът е повод да се инициират нови форми на общуване с изкуството на норвежкия художник Едвард Мунк и възможност да се проследи приемствеността  между поколенията в областта на изкуството. Създадените по време на симпозиума  картини ще бъдат включени в изложба, а след това ще бъдат дарени на ДА ”Архиви”,  за да станат част от Националния архивен фонд.
 

>>