Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Информационни срещи по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота”
29.03.2016

От 22 февруари до 23 март 2016 г. бяха проведени седем информационни срещи в регионалните дирекции на Държавна агенция „Архиви“ в страната и в Държавния военноисторически архив във Велико Търново. Срещите са в на  изпълнение на дейност 4 от проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №: 24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014.

Изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота“, посветена на 150- годишнината от рождението на норвежкия експресионист Едвард Мунк, беше открита на 24 ноември
 2015 г. в Държавна агенция „Архиви“. Тя беше дигитализирана и презентирана пред обществеността на организираните информационни срещи в градовете Варна, Велико Търново, Видин, Бургас, Пловдив и Благоевград. Този нов иновационен подход за представяне дава възможност да се реализира една от основните цели на проекта – широко популяризиране и осигуряване на свободен достъп до културното наследство и съвременно изкуство, която съвпада и с една от стратегическите цели на Агенцията.
За осигуряване устойчивост по проекта в тази насока бяха закупени осем броя 43-инчови широкоформатни дисплея и предоставени за ползване в  централната администрация, ДВИА и шестте регионални дирекции на ДАА в страната.

Всяка от презентациите бе съпроводена с провеждане на арт работилници и лектория за експресионизма с деца и от ромското малцинство. Целта на практическите занимания е децата да бъдат запознати с различните видове техники, използвани в изобразителното изкуство, както и с най-новите технически средства 
за рисуване. На участниците бяха предоставени различни художествени материали и таблети, с които децата направиха своите рисунки, повлияни от стила на експресионизма. След подбор, най-добрите творби ще бъдат дигитализирани и включени към изложбата. 
>>