Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р М. Груев посети Норвегия
21.04.2016

От 7 до 9 април 2016 г. председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р М. Груев посети Норвегия в изпълнение на дейност 4 на проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.
За реализиране целите на проекта – широко популяризиране на  културно наследство и  представяне на съвременното изкуство и култура, осигуряване на свободен достъп, документиране на културната история и принос към културното многообразие, изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота” беше дигитализирана и  широко презентирана както в България, така и пред норвежката общественост.
Норвегия е страна-донор по Програма БГ08, а Националният архив на Норвегия е сътрудник по проекта, което намира конкретен израз в осъществяване на двустранни посещения и сътрудничество между двете архивни институции.
Това бе една добра възможност, която ще задълбочи културния обмен и институционално сътрудничество между нашите две институции и държави. 

>>