Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Информационен ден за отчитане резултатите от изпълнението на проекта „Експрезионизмът. Вечният танц на живота“
21.04.2016

На 19 април 2016 г. в зала „Рила“ на хотел „Балкан“ се състоя информационен ден за огласяване резултатите от изпълнението на проект Експресионизмът. Вечният танц на живота с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

С  изпълнението на проекта бяха реализирани основните цели на Програма БГ08 за популяризиране на културното наследство, част от Националния архивен фонд, представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство, документиране на културната история и принос към културното многообразие.

Изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота“ даде възможност на широката общественост да се запознае с малко известни творби на български художници експресионисти, съхранявани в държавните архиви. Тя има социален, културен и интеграционен принос, като предостави възможност на ученици, студенти и изследователи, както и на малцинствените групи, да се докоснат до постиженията на културното наследство и съвременното художествено изкуство. С дигитализирането и мултимедийното представяне на изложбата в шестте регионални дирекции на ДАА в страната и в Норвегия, се постигна по-голямо институцоинално и публично участие на българското изкуство и култура в културния обмен и диалог.

     


>>